Traumasensitief onderwijs: een andere kijk op gedrag

Informatie

Als kinderen een ingrijpende gebeurtenis meemaken, kan dat tot trauma leiden. Hierbij valt te denken aan een ongeluk, een vechtscheiding, het verlies van een ouder, emotionele of fysieke verwaarlozing of mishandeling. Het is niet altijd makkelijk om het gedrag van deze leerlingen op de juiste manier te interpreteren en om daar op een passende manier mee om te gaan. In deze cursus krijg je handvatten om traumasensitief te werken. Deze aanpak is niet alleen gunstig voor leerlingen met een trauma, maar voor alle leerlingen. In een interview licht Anton Horeweg dit verder toe en vertelt hij wat traumasensitief onderwijs inhoudt. Je krijgt diverse praktijkvoorbeelden aangereikt, inclusief adviezen en tips hoe te handelen. 

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • middels kennis over mogelijke symptomen leerlingen met een trauma beter herkennen
 • verschillende vormen van trauma bij leerlingen herkennen
 • het gedrag van kinderen met een trauma op een juiste manier interpreteren
 • de relatie tussen trauma en hechting duiden
 • op een passende manier met het gedrag van leerlingen met een trauma omgaan
 • de traumacyclus doorbreken door traumasensitief les te geven

Auteur

 • Anton Horeweg M SEN

  Anton Horeweg is gedragsspecialist en al ruim vijfendertig jaar leraar in het basisonderwijs. Hij is auteur van diverse onderwijsboeken, waaronder Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs en Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs.

  Zijn boeken zijn verplicht bij een groot aantal opleidingen. In 2017 kwam Wat stuitert daar door je klas? uit. In 2018 verscheen De traumasensitieve school. Ook is hij auteur van de website www.gedragsproblemenindeklas.nl.

  Anton Horeweg heeft zitting in Expertteams Project Leer-Kracht (NCOJ en KC-KJP), werkt mee aan Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag, is opleider bij het NCOJ, instituutsopleider bij Inholland en is veelgevraagd spreker op scholen en congressen.