Met leerlingen werken aan eigenwaarde, betrokkenheid en doelbewustzijn

Informatie

Iedereen heeft aspiraties: dromen of doelen voor de toekomst. Leerlingen hebben, in welke onderwijsvorm dan ook, allemaal verlangens en dromen over wat ze later willen worden. Leerlingen met hoge aspiraties presteren beter en hebben een hoger sociaal bewustzijn. Misschien lijkt het soms alsof niet alle leerlingen even hard aan hun dromen werken. De school heeft een belangrijke rol als het gaat om het aanwakkeren van het vuurtje in een leven van een leerling.
De aspiratie van de leerling kun je alleen horen en te zien krijgen, als je echt luistert naar wat de leerling je te vertellen heeft en als je de leerling een stem geeft. In deze cursus wordt aan de hand van het aspiratiemodel gekeken naar de aspiraties van de leerlingen, en hoe jij die aspiraties kunt aanmoedigen. Binnen het aspiratiemodel worden drie condities onderscheiden om gehoor te geven aan de stem van de leerling en hen te ondersteunen in hun aspiraties: eigenwaarde, betrokkenheid en doelbewustzijn.

Preview

 

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:​

  • de juiste vragen stellen om achter de aspiraties van de leerlingen te komen
  • aan de hand van de participatieladder de leerlingen op verschillende niveaus laten participeren in het onderwijs
  • de leerlingen plaatsen in het aspiratiemodel om zo te bepalen aan welke condities je kunt werken om hen te ondersteunen in hun aspiraties
  • enkele concrete handreikingen toepassen om eigenwaarde, betrokkenheid en doelbewustzijn bij de leerlingen te stimuleren

Auteur

  • Ingrid Paalman-Dijkenga

    Ingrid Paalman-Dijkenga is als hoofddocent en onderzoeker verbonden aan de lerarenopleidingen van hogeschool Windesheim (primair en voorgezet onderwijs) en houdt zich in het dagelijks leven bezig met het ontwerpen, ontwikkelen en creëren van innovatieve processen binnen het onderwijs. Daarbij is altijd de betrokkenheid en de rol van de leerling uitgangspunt in het proces en product. Vanuit de gedachte dat elke leerling, collega en overige betrokkene een leider is van zijn eigen leer- en werkproces. Ze voerde haar promotieonderzoek uit naar leiderschap voor leren waarbij de rol van de lerende in het leerproces een belangrijk aandachtspunt is. Ze studeerde verandermanagement voor non-profit sector, stond 18 jaar voor de klas, was consultant voor het CPS waarbij de aandacht werd gericht op passend onderwijs en het creëren van passende leerarrangementen voor leerlingen en docenten. Ingrid Paalman-Dijkenga heeft verscheidene publicaties op haar naam staan en recent vertaalde ze, samen met twee onderwijskundigen, het boek Student Voice van Russel Quaglia en Michael Corso naar de Nederlandse context 'Lef om te Luisteren' genaamd.

Reviewer

  • drs. Anouk Geelen

    Anouk Geelen is afgestudeerd taalwetenschapper en werkt sinds 2008 in het basisonderwijs.  Ze heeft de Master Educational Needs afgerond en is als leerkracht en intern begeleider werkzaam op basisschool de Windroos in Wijk bij Duurstede. Naast haar werk als leerkracht heeft zij meegeschreven aan de rekenmethode Getal en Ruimte junior.