Spelen en leren met ICT in de kleuterbouw

Informatie

De meeste kinderen komen thuis al op jonge leeftijd in aanraking met ICT. Ze zien hun ouders een smartphone gebruiken en zien oudere broers en zussen achter de computer of tablet leren en spelen. Jonge kinderen bedienen al snel met het grootste gemak allerlei devices. Ze zijn nieuwsgierig en gaan graag ontdekkend aan de slag. Ze verbazen zich haast niet over de ongekende mogelijkheden van ICT. Als leerkracht zorg je voor een uitdagende leeromgeving, waar kleuters spelenderwijs leren. En in deze tijd zijn digitale (leer)middelen daar een onderdeel van. In deze cursus maak je kennis met de mogelijkheden van ICT-gebruik in de kleuterbouw.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

  • mogelijkheden benoemen om ICT-gebruik zichtbaar te maken in de kleuterbouw
  • de mogelijkheden van ICT-gebruik in de kleuterbouw benutten
  • geschikt digitaal leermateriaal voor de kleuterbouw vinden, maar ook zelf materiaal maken en delen
  • ICT bewust en zinvol inzetten in de organisatie van het onderwijs in de kleuterbouw

Auteur

  • Harm Hofstede

    Harm Hofstede is sinds 1998 zelfstandig ondernemer en verzorgt teambijeenkomsten en gastlessen en levert diensten en producten op het gebied van informatie- en communicatie technologie (ICT) voor het primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast staat hij nog wekelijks met de voeten in de klei als groepsleerkracht in het primair onderwijs.

Reviewer

  • Menno Kolk

    Menno Kolk is sinds 2010 werkzaam in het onderwijs. Als leerkracht van groep 6 van OBS Meester Vos in Hagestein en als cluster i-coach houdt hij zich dagelijks bezig met onderwijskundige vernieuwingen. In beide functies zorgt hij dat digitale leermiddelen en technische leermiddelen op een leuke en een juiste manier ingezet worden in het onderwijs. Sinds 2017 organiseert Menno Kolk ook trainingen en geeft hij advies over de inzet van digitale (leer)middelen in het onderwijs. Tevens richt Menno Kolk zich op de veranderende wet- en regelgeving rondom informatiebeveiliging en privacy in het onderwijs.