Dyscalculie: begeleiding in de klas

Informatie

Deze cursus is het vervolg op de cursus: ‘Dyscalculie: van signalering naar diagnose’.

Kinderen met dyscalculie hebben vaak moeite met automatiseren, het oplossen van redactiesommen en het onthouden van procedures. In deze cursus zal, Marije van Oostendorp, de auteur, ingaan op de begeleiding van deze kinderen. Niet alleen op wat goede instructie is, een effectieve manier om redactiesommen aan te pakken, om getalbegrip te vergroten en het rekentempo te verhogen maar ook hoe ze ondersteund kunnen worden bij toetsen.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • kun je benoemen welke problemen een leerling met dyscalculie tegenkomt
  • kun je het getalbegrip van kinderen met dyscalculie vergroten
  • weet je hoe je kunt werken aan het automatiseren bij leerlingen met dyscalculie
  • kun je leerlingen met dyscalculie helpen met het oplossen van redactiesommen
  • kun je ouders advies geven over dyscalculie en goed met ze samenwerken
  • weet je welke hulpmiddelen en materialen geschikt zijn voor rekenonderwijs aan leerlingen met dyscalculie

Auteur

  • drs. Marije van Oostendorp

    Marije van Oostendorp is orthopedagoog generalist en leerkracht en gespecialiseerd in kinderen met rekenproblemen en dyscalculie. Ze doet reken- en dyscalculieonderzoek, adviseert scholen en mbo-colleges en geeft nascholing en college aan psychologen en orthopedagogen. Tevens verzorgt zij de opleiding tot rekenspecialist in het basisonderwijs. Ze heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de dyscalculie screener NDS en de test 3DM Dyscalculie. Marije is auteur van het boek Aan de slag met rekenproblemen en de methode Rekensprint Getalbegrip. Marije begeleidt kinderen van 7 tot 17 met reken- en wiskundeproblemen en werkt twee ochtenden in de week als remedial teacher op een basisschool.