Boos, brutaal en agressief gedrag

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 145 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Deze cursus gaat over sociaal storend gedrag van leerlingen. Brutaal, boos en agressief gedrag zijn voorbeelden van sociaal storend gedrag omdat ze het contact met andere personen verstoren. In de cursus leer je welke verschillende typen sociaal storend gedrag er zijn. Je leert dat dit gedrag in milde vorm en in ernstige vorm kan voorkomen. We bespreken hoe het gedrag ontstaat en hoe het in stand wordt gehouden. Inzicht hierin biedt aanknopingspunten voor hoe je met dit gedrag om kunt gaan, zodat het sociaal storende gedrag vermindert en leerlingen sociaal passend gedrag leren. 

Walter Matthys en Christine Boersma schreven twee boeken over kinderen met brutaal, boos en agressief gedrag. Eén voor ouders, en één voor docenten. Samen werkten zij ook aan deze cursus.

Deze cursus is in mei 2024 volledig geactualiseerd.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • typen sociaal storend gedrag beschrijven en de ernst ervan inschatten
 • kenmerken van de oppositioneel opstandige stoornis (ODD) en de normoverschrijdende gedragsstoornis (CD) benoemen
 • toelichten hoe sociaal storend gedrag ontstaat en in stand wordt gehouden, en hoe deze inzichten aanknopingspunten vormen voor het aanleren van sociaal passend gedrag
 • met sociaal storend gedrag binnen en buiten de klas omgaan en leerlingen toerusten met vaardigheden om ook buiten je aanwezigheid sociaal passend gedrag te vertonen
 • met ouders overleggen, samenwerken en hen waar nodig adviseren over het gedrag van de leerlingen

Auteur

 • prof. dr. Walter Matthys

  Prof. dr. Walter Matthys is emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, Educatie en Pedagogiek - Orthopedagogiek: Psychosociale Problemen. Hij was als kinder- en jeugdpsychiater 35 jaar werkzaam bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Hij heeft zich in zijn klinische werk en wetenschappelijk onderzoek gericht op gedragsproblemen en gedragsstoornissen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 145 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht