Formatief evalueren in de klas

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor .
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Het is een veelbesproken onderwerp in onderwijsland: formatief evalueren. Of is het formatief handelen of formatief toetsen? In deze cursus legt curriculumexpert Gerdineke van Silfhout uit dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt welke term je gebruikt, als de focus maar ligt op het leren van leerlingen. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden neemt ze je mee langs de vijf fasen van formatief evalueren. Wat zie je in jouw lessen al terug en wat kan (nog) beter? Hoe kun je formatief evalueren een plek geven in de school? Van Silfhout deelt tips en ervaringen van deelnemende scholen aan de leernetwerken 'Formatief evalueren’. Wat werkt wel en wat niet?  

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • heb je inzicht in wat formatief evalueren is en wat niet.
 • kun je uitleggen wat de voordelen zijn van formatief evalueren voor leerlingen en docenten.
 • heb je inzicht in hoe formatief evalueren er concreet uit kan zien.

Auteur

 • Gerdineke van Silfhout

  Gerdineke van Silfhout is curriculumexpert bij SLO, het landelijk expertisecentrum voor leerplanontwikkeling. Ze werkte als taalexpert aan verschillende projecten, waaronder geïntegreerd taalonderwijs en lezen in het vmbo. Als themacoördinator toetsing heeft ze expertise opgebouwd in zowel toetsing in dienst van leren en ontwikkelen, als afsluitende toetsing en de kwaliteit en kwaliteitsborging ervan in het primair en voortgezet onderwijs. Momenteel is Gerdineke werkzaam als programmamanager ‘Actualisatie examenprogramma’s bovenbouw vo’, waar passende toetsing en examinering ook belangrijke thema’s zijn.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor .
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht