Starten met werkplekbegeleiding

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 135 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Om een goede leraar te worden dienen studenten ervaring op te doen in het werkveld, ook bij jou op school, sterker nog: bij jou in de klas. Als werkplekbegeleider begeleid je op jouw school studenten met het bekwamen in jouw vak. Hoe pak je dat aan? Zomaar meedraaien in de praktijk leidt niet vanzelfsprekend tot startbekwaamheid. Elke student heeft een andere leerbehoefte. Dat is nog best complex. Wat is jouw rol? In deze cursus bespreken Femke Gerritsen en Chris Kroeze het hoe, wat en waarom van samen opleiden. 

Preview

Leerdoelen

Na afloop van de cursus kun je:

•    studenten begeleiden waarbij werkplekleren een onderdeel vormt van hun opleiding
•    een bijdrage leveren aan de beoordeling van studenten
•    communiceren met de opleiding over het begeleiden en beoordelen van studenten

Auteur

 • dr. Chris Kroeze

  Chris Kroeze (1968) houdt zich als onderzoeker en docent bezig met leren op de werkplek en de schoolorganisatie als leeromgeving. Hij begon als leerwerkmeester in de jeugdhulpverlening en ging daarna als techniekdocent aan de slag in PO, VO en MBO. Na een deeltijdstudie bij Pedagogische Wetenschappen is hij in 2002 gaan werken in het HBO en het WO en heeft hij in 2014 een promotieonderzoek afgerond naar de georganiseerde begeleiding bij het Opleiden in de School.

 • Femke Gerritsen

  Femke Gerritsen (1984) geeft als programmaleider aan de Academische Opleidingsschool Oost-Nederland (AOS-ON) richting aan de kwaliteit van Samen Opleiden, waarmee het leren van leraren in de school een impuls krijgt. Ze is begonnen als groepsdocent in het VMBO en werkte later als lerarenopleider, mentor en docent in de mens- en maatschappijvakken. In 2012 heeft ze haar Master Leren & Innoveren afgerond met een ontwerponderzoek gericht op de inzet van digitale didactiek en visuele kennisconstructie als ondersteuning bij het leren van (zwakke) leerlingen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 135 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht