Medezeggenschap in het voortgezet onderwijs

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 135 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Als je mee wilt praten over het beleid van jouw school, dan kun je je aanmelden als lid van de medezeggenschapsraad (MR). Als beginnend MR-lid is het belangrijk te weten wat jouw rol hierin is. In deze cursus maak je kennis met de belangrijkste taken en de werkwijze van een MR. Ook is er aandacht voor de belangrijkste rechten (en plichten) van de MR. Dit wordt verduidelijkt met twee casussen uit de praktijk. Verder leer je hoe je medezeggenschap op een slimme manier kunt invullen en hoe je moet handelen bij een geschil. Na het volgen van deze cursus ben jij klaar om plaats te nemen in de MR. Zelfs dan hoef je niet volledig deskundig te zijn. Medezeggenschap doe je altijd samen en er is genoeg hulp beschikbaar.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • jouw rechten en plichten als MR-lid op de juiste manier uitvoeren.
 • medezeggenschap op een slimme manier vormgeven in jouw school.
 • een eventueel geschil met het bevoegd gezag op de juiste manier oplossen.

Auteur

 • Philippe Abbing

  In zijn werk als bestuurder bij de Algemene Onderwijsbond heeft Philippe Abbing veel te maken met medezeggenschap. De medezeggenschapsraad is een belangrijk orgaan waarin geregeld wordt dat er tegenspraak of medespraak is op beleid. Voorheen heeft Philippe 24 jaar voor de klas gestaan. De helft van zijn carrière op school heeft hij een taak in de medezeggenschapsraad gehad. Ook heeft Philippe drie jaar een landelijk project ter versterking van medezeggenschap geleid, waar hij vooral veel heeft geleerd over het kijken vanuit de bril van de ander. Goed medezeggenschap kun je leren!

 • Ellen Scholten

  Ellen Scholten heeft 24 jaar als leerkracht en directeur bij een PO/VO-bestuur gewerkt. Daarnaast was ze tien jaar hoofdbestuurder van het primair onderwijs bij de Algemene Onderwijsbond.

  Als rayonbestuurder onderhoudt Ellen de contacten met alle besturen in het primair onderwijs (PO) in Gelderland, Overijssel en Flevoland. Ze kijkt mee of besturen zich aan de cao houden en komt in actie bij veranderingen of problemen. Er wordt dan een decentraal gemeenschappelijk overleg (DGO) met de werkgever gevoerd. Tijdens deze overleggen met de werkgevers houdt Ellen de arbeidsvoorwaarden van alle leden in de gaten en komt ze voor hen op. Daarnaast is de rayonbestuurder het aanspreekpunt voor de leden als er een collectieve zaak is.

 • Mark van Essen

  Mark van Essen is al ruim twintig jaar docent economie in het VO. Daarnaast zat hij twaalf jaar in de GMR, waarvan tien jaar als voorzitter. Ook deed hij examenconstructie voor het Cito en was hij redacteur van Leraar24. Sinds 2018 is Mark actief voor de Algemene Onderwijsbond en houdt hij zich bezig met medezeggenschap. In die rol heeft hij vele gesprekken met diverse medezeggenschapsraden gevoerd en vele vragen beantwoord. Daarnaast voert Mark gesprekken met besturen, bijvoorbeeld bij fusies of als de cao niet op de juiste wijze wordt gehanteerd, en probeert hij de belangen van de AOb-leden (en ander onderwijspersoneel) te behartigen.

 • Nicole ter Harmsel

  Nicole ter Harmsel heeft in haar werk als teamleider van de afdeling medezeggenschap bij de Algemene Onderwijsbond veel te maken met medezeggenschap. Daarvoor stond ze zestien jaar voor de klas in het basisonderwijs. Daar was ze betrokken bij de medezeggenschapsraad (MR). De MR ziet zij als een plek waar je mee kunt denken, spelen en bepalen. Of zoals Loesje schreef: “Als je niet meespeelt, ben je nooit aan zet.”

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 135 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht