Ouderbetrokkenheid in het VO

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 145 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Leerlingen in het voortgezet onderwijs zitten niet te wachten op betrokkenheid van de ouders bij hun school. Daar zijn ze veel te oud voor. Toch? Op deze aanname gaan Lisa Boonk en Peter de Vries tijdens deze cursus in. 

Ouderbetrokkenheid is in hun optiek namelijk niet slechts 'veel contact tussen school en ouders', daar is de leerling inderdaad oud genoeg voor. Maar wel het hebben van goed contact. Een goede investering in ouderbetrokkenheid zorgt voor minder werkdruk, niet alleen in tijd maar ook in druk door ouders. Volgens onderzoek heeft ouderbetrokkenheid positieve effecten op leerlingen omdat dit zorgt voor een krachtige leeromgeving. In deze cursus geven de docenten praktische tips om ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs constructief vorm te geven.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • weet je wat ouderbetrokkenheid is en waarom het een belangrijk thema is in het VO
 • kun je reflecteren op je eigen handelen ten aanzien van ouders
 • heb je inzicht in de manier waarop je ouderbetrokkenheid efficiënt en effectief vorm kunt geven

Auteur

 • Peter de Vries

  Peter de Vries was bijna tien jaar leraar in het basis- en speciaal basisonderwijs. Daarna werkte hij als locatiemanager op een orthopedagogisch dagcentrum voor kinderen en jongeren met een meervoudige beperking. Nu is hij expert en onderzoeker op het gebied van ouderbetrokkenheid. Daarnaast doet Peter promotieonderzoek over ouderbetrokkenheid aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Peter de Vries, die ook zelf als ouder op school komt, heeft meerdere boeken over ouderbetrokkenheid op zijn naam staan. Lees meer over zijn werk op peterdevries.nu.

 • dr. Lisa Boonk

  Dr. Lisa Boonk studeerde Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Sinds 2012 werkt zij als onderwijskundige bij ROC van Twente. Hier begeleidt ze onderwijsinnovaties en werkt ze mee aan kwaliteitszorgvraagstukken in samenwerking met professionals. Naast haar werk als onderwijskundige deed ze promotieonderzoek naar de functie van ouderbetrokkenheid in het mbo, werkte ze samen met docenten aan de ontwikkeling en implementatie van manieren om betrokkenheid te vergroten en deed ze onderzoek naar de impact daarvan. Lisa geeft lezingen en workshops over ouderbetrokkenheid en begeleidt teams en docenten in het stimuleren van ouderbetrokkenheid in het onderwijs. Publicaties over haar werk en onderzoek zijn te vinden via www.lisaboonk.nl

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 145 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht