Op naar een soepele doorstroom van vmbo naar mbo

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 145 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Sinds augustus 2020 is het voor vo-scholen en mbo-instellingen mogelijk om zelf een doorlopende leerroute van vmbo naar mbo (in verschillende varianten) te regelen. Van alle vmbo-leerlingen kiest 85% voor een vervolgopleiding in het mbo. Verschillende ontwikkelingen in onze tijd zetten vmbo en mbo aan tot meer samenwerken en gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het aansluitend onderwijsaanbod en een zo succesvol mogelijke doorstroom in de eigen regio. De nieuwe wet biedt heldere kaders om zo’n samenwerking intensief en concreet aan te gaan. Met deze cursus krijg je voldoende inzage in de mogelijkheden en kansen om zo’n samenwerking voor je eigen school te realiseren.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • Beargumenteren waarom samenwerking tussen het mbo en jouw vmbo nodig is.
 • Uitleggen welke vormen van samenwerking er wettelijk zijn toegestaan.
 • Aangeven welke ruimte en mogelijkheden er bij wet geregeld zijn.
 • Toelichten welke acties er op administratief niveau geregeld moeten worden.
 • Met minimaal 8 concrete uitwerkingen de samenwerkingen tussen vmbo en mbo illustreren.

Auteur

 • Cock Wielaard

  Cock Wielaard is in het voortgezet onderwijs werkzaam vanaf 1981 als docent. Sinds 2001 is hij beleidsmedewerker Onderwijs bij de Lentiz onderwijsgroep, een onderwijsgroep die bestaat uit acht scholen voor vo en zes voor mbo. Vanaf 1990 is hij vanuit de organisatie betrokken bij het realiseren van diverse doorlopende leertrajecten: de start van het LeerWerktraject, de implementatie van het Groene Lyceum, het VM2-traject en de uitwerking van de interne doorstroom (in diverse aspecten) van het eigen vmbo naar de eigen mbo-opleidingen. Daarnaast is hij lid van het (regionale) platform vmbo-mbo, dat zich op bestuurlijk niveau bezighoudt met het bevorderen van de doorstroom in de regio van vmbo naar mbo.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 145 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht