Anderstalige leerlingen ondersteunen in de vakles: NT2 in de dagelijkse lespraktijk

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
  • Ruim 135 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Praktijkgericht

Heb jij leerlingen in je klas die het Nederlands niet goed beheersen, omdat ze nog niet lang in Nederland wonen? Leerlingen die na de internationale schakelklas (ISK) instromen op een reguliere school hebben nog een hoop te leren. Je bent geen docent Nederlands, je wilt je vak overdragen of dat nou wiskunde of tekenen is en dat is soms best uitdagend aan anderstaligen. Wat is handig om te weten? Waarmee help je deze leerlingen?

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

•    kenmerken van de anderstalige doelgroep benoemen
•    uitleggen waarom aandacht voor woordenschat zo belangrijk is
•    taalondersteunende activiteiten inzetten
•    uitleggen welke moeilijkheden anderstaligen hebben bij het lezen van Nederlandse teksten
•    uitleggen wat luisteren naar Nederlandstalige instructie lastig maakt voor anderstaligen
•    anderstalige leerlingen ondersteunen bij het lezen van Nederlandse teksten
•    anderstalige leerlingen ondersteunen bij het luisteren naar Nederlandse teksten

Auteur

  • Emke Wang

    Emke Wang is coördinator bij de opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift en nascholing mbo, docent onderwijskunde en Nederlands als tweede taal bij de Hogeschool van Amsterdam. Zij heeft ruim 20 jaar ervaring in het onderwijs van vve tot hbo. Van oorsprong is zij taalkundige en de liefde voor het vak Nederlands als tweede taal is in haar gehele loopbaan als rode draad gebleven. Bij elke doelgroep op elk niveau kwam zij erachter dat onvoldoende beheersing van de taal een enorm struikelblok is en gelijke kansen in de weg staat.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
  • Ruim 135 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Praktijkgericht