Economie: het IS-MB-GA-model

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
  • Ruim 145 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Praktijkgericht

Het IS-MB-GA-model maakt vanaf het schooljaar 2022/2023 deel uit van de eindexamenstof van het vwo voor het vak economie. Hoe zit dat model in elkaar? Waarvoor is het model ontworpen? Wat kun je ermee? Maar ook: wat zijn de beperkingen? Want om een model goed te begrijpen, is het belangrijk ook te weten waar de grenzen van het model liggen. Handig wanneer die slimme leerling vragen begint te stellen. Na het volgen van deze cursus sta je sterker, omdat je het model beter begrijpt.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:
•    het IS-MB-GA-model doorgronden
•    de sterke kanten maar ook de beperkingen van het model benoemen
•    spelen met macro-economie

Auteur

  • dr. Jasper Lukkezen

    Jasper Lukkezen is hoofdredacteur van ESB, vakblad voor economen, en universitair docent aan de Universiteit Utrecht. Voor het Centraal Plan Bureau schreef hij in 2016 met Bas Jacobs en Clemens Kool 'Macro-econommics of balance-sheet problems and the liquidity trap', waarin het IS-MB-GA-model werd geïntroduceerd. 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
  • Ruim 145 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Praktijkgericht