Leerlingbespreking: actiegericht en effectief

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 145 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Veel docenten ervaren leerlingbesprekingen in de huidige vorm als weinig effectief. In korte tijd worden alle leerlingen besproken, hoor je weinig dingen die je nog niet wist en zijn de uitkomsten minimaal. Niet zo gek dat je niet uitkijkt naar zo’n vergadering, die een hele middag in beslag neemt. Wat kun jij als docent doen om deze besprekingen zinvoller te laten verlopen en er meer uit te halen?

In deze cursus leer je met kleine inbreng grote effecten te behalen tijdens en voorafgaand aan leerlingbesprekingen. Je rekent af met het ‘Op-hoop-van-zegen-model’, door het leren centraal te stellen in plaats van te focussen op gedrag. Je kijkt hoe je met een positieve benadering als team kunt toewerken naar een gewenste toekomst en welke stappen jij als docent daarvoor kunt zetten. Ook krijg je suggesties om de manier waarop jullie de leerlingen bespreken eens over een heel andere boeg te gooien, met meer tijd die je per leerling te besteden hebt tot resultaat.

Natuurlijk spelen de cultuur op school en de vorm waarin deze besprekingen vaak al jarenlang worden gegoten hier een rol in en die verander je niet binnen een dag. Wat wel kan, is kijken naar wat jij kunt doen en wat jij kunt beïnvloeden om die leerlingbespreking effectiever en actiegerichter te maken, zodat er bij de volgende editie zeker nieuws te melden valt over de vooruitgang van je leerlingen!

Preview

Leerdoelen

Na afloop­ van deze cursus:

 • heb je zicht gekregen op een tiental aandachtspunten om de leerlingbespreking effectiever te maken.
 • kun je onderzoeken wat jij kunt doen in de fase voor de bespreking om de effectiviteit te verhogen tijdens de bespreking.
 • weet je waarom je je richt op informatie met voorspellende waarde in tegenstelling tot informatie met toegevoegde waarde.
 • weet je hoe je je observaties kunt vertalen naar uitspraken gericht op leren in plaats van op gedrag.
 • weet je met welke vormen je meer tijd per leerling te besteden hebt.

Auteur

 • Jannet Maréchal

  Jannet Maréchal, onderwijskundig trainer/coach ATOA, is al jarenlang organisator van het havocongres ‘Trots op Havo’, waar ze zelf ook graag een inhoudelijk onderdeel verzorgt. Thema’s waar Jannet mee werkt zijn: leerlingbespreking, coaching op eigenaarschap, de rol van de sectie(voorzitter), hogere orde denken, praktijkgericht leren en formatief handelen. Jannet werkt sinds 2006 als onderwijskundig trainer (tot 2016 voor onderwijsadviesbureau APS en daarna als zelfstandig trainer aangesloten bij Netwerk Onderwijsadviseurs). Daarvoor werkte ze tien jaar als afdelingsleider en docent bewegingsonderwijs. In haar werk probeert ze theorie en praktijk zo praktisch mogelijk aan elkaar te verbinden.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 145 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht