Mediation op school - laat leerlingen met elkaar conflicten oplossen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 135 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

De school is een plaats waar leerlingen leren wie ze zijn en hoe ze het beste met anderen om kunnen gaan. Net zoals overal kunnen zich op school conflicten voordoen, bijvoorbeeld als er ruzie is ontstaan omdat er een ongewenste foto is rondgestuurd via Whatsapp of als een klasgenoot wordt gepest.

Soms lopen deze conflicten zo hoog op dat het zinvol is mediation toe te passen om escalatie te voorkomen. Mediation kan plaatsvinden tussen twee leerlingen die er samen niet uitkomen, maar ook tussen groepen. Deze mediation kan worden begeleid door een docent, maar ook door een medeleerling.

Peermediation – mediation door leerlingen voor leerlingen – is een belangrijk instrument voor het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden. Voor de heersende onrust op scholen is peermediation een zeer geschikte aanpak om leerlingen te betrekken bij het herstellen van het schoolklimaat. En ook zonder conflicten kunnen de opgeleide mediators hun kennis in de praktijk brengen en zelfs conflicten voorkomen.

In deze cursus leer je met behulp van oefeningen, praktische tips en casus-gesprekken tussen leerlingen wat (peer)mediation is en welke voorwaarden er nodig zijn voor het toepassen van mediation. Hoe je leerlingen aan de hand van gesprekstechnieken en rollenspel voorbereidt op deze aanpak en hoe je een team van peermediators opzet en opleidt en mediation een plek geeft binnen je school. Want als mediation is ingebed in de schoolcultuur is het niet alleen een leerzaam instrument, maar draagt het ook bij aan een duurzame verbetering van het schoolklimaat.

Preview

Leerdoelen

Na afloop­ van deze cursus kun je:

 • leerlingen met elkaar conflicten laten oplossen met mediation.
 • aan de hand van gesprekstechnieken en rollenspel de communicatieve vaardigheden van leerlingen vergroten.
 • peermediators opleiden en begeleiden in het voeren van mediationgesprekken.
 • mediation een plek geven op school en daarmee leerlingen betrekken bij verbetering van het schoolklimaat.

Auteur

 • Rola Hulsbergen-Paanakker

  Rola Hulsbergen-Paanakker (1946) is sinds 1969 werkzaam in het voortgezet onderwijs en het mbo, onder meer als docent Engels, curriculumontwikkelaar en leerlingbegeleider. Van 1998 tot 2011 was ze rector van het Aloysius College in Den Haag. De afgelopen jaren richtte zij zich in het bijzonder op leerlingparticipatie. Zij heeft onder meer meegewerkt aan de Innovatie Impuls Onderwijs (Leerlingen voor Leerlingen) en is auteur van verschillende lesmethodes Engels, waarvan rollenspel een belangrijk onderdeel is. Daarnaast is zij auteur van Beelddenken in historisch perspectief (2016) en Mediation op School (2018). Tegenwoordig is zij werkzaam als adviseur open digitale leermiddelen en leerlingbegeleider, voorzitter van de Stichting Beelddenken Nederland en secretaris van de Stichting Madagaskar, een organisatie die acht scholen in Madagaskar ondersteunt.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 135 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht