Metacognitie: hoe leer ik mijn leerlingen leren?

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor .
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

In de laatste decennia wordt al van brugklassers verwacht dat zij zich gedragen als actieve, zelfstandige leerders. Leerlingen worden daarmee op jonge leeftijd voor een groot deel verantwoordelijk gesteld voor hun eigen leerproces en studieresultaat. Om succesvol te zijn hebben leerlingen metacognitieve kennis en een brede waaier aan metacognitieve vaardigheden nodig. Metacognitie, zo blijkt uit verschillende overzichtsstudies, is namelijk een zeer sterke voorspeller van leerresultaat.

Lang niet iedere leerling is in staat uit zichzelf, zonder expliciete instructie, metacognitie op de juiste manier toe te passen. Ook hoogbegaafde leerlingen lopen regelmatig tegen problemen aan, zodra onderwijs uitdagender wordt. Populair is daarom ook de term ‘leren leren’. Buiten school is er een levendige markt ontstaan die ‘leren leren’ als een geïsoleerd doel op zichzelf aanbiedt. Het is echter niet zinvol om vaardigheden los van inhoudelijke kennis aan te bieden.

De docent van deze cursus, onderwijspsycholoog Dr. Manita van der Stel, deed promotieonderzoek naar de ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden bij jonge adolescenten. Zij durft te stellen dat al die dure, externe cursussen (zoals we deze bijvoorbeeld kennen uit Leiden) overbodig zouden zijn als er op school voldoende aandacht wordt besteed aan metacognitie!

Hoe leer je leerlingen dan leren? En welke rol speel jij als docent daarin? Het komt uitgebreid aan de orde in deze cursus.

Opmerkingen van docenten die deze cursus ook hebben gevolgd:

 • ‘Goede cursus, duidelijk in opzet en een heldere uitleg. Zeer leerzaam.’
 • ‘Prima cursus. Veel materie om in een keer te onthouden.’
 • ‘De ervaaroefening (de was doen) was heel helder.’

Preview

Leerdoelen

Na afloop­ van deze cursus kun je:

 • metacognitie in een theoretisch kader plaatsen.
 • een metacognitief zwakke leerling herkennen en hulp bieden.
 • metacognitie integreren in je klassikale instructie en toetsinstructie.
 • een bijdrage leveren aan een schoolbrede aanpak van metacognitie.

Auteur

 • dr. Manita van der Stel

  Dr. Manita van der Stel is onderwijspsycholoog en deed promotieonderzoek naar de ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden bij jonge adolescenten. Zij heeft een jarenlange ervaring in functies in en ten behoeve van het onderwijs. In de eerste helft van haar loopbaan als docent Spaans en in diverse managementfuncties in het onderwijs. Later als onderwijsadviseur en onderzoeker. De laatste tien jaar heeft zij haar eigen praktijk voor OnderWijsadvies in Voorschoten. Haar missie is om wetenschap en praktijk samen te brengen door het geven van lezingen en cursussen. 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor .
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht