Zelfbeschadigend gedrag: wat te doen?

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 145 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Wanneer je denkt zelfbeschadigend gedrag te signaleren bij een leerling uit je klas, is het allereerst belangrijk dat je weet hoe te handelen. Zelfbeschadiging is een heftig onderwerp, wat je erg kan raken. Daarom is het ook belangrijk om na te gaan hoe jij dit ervaart en er mee om kunt gaan, zodat je het gesprek met de leerling professioneel kunt blijven voeren. Wanneer je meer weet over zelfbeschadiging kun je de ouders van de leerling ook goed inlichten met passende informatie.

In deze cursus leer je van docent Nienke Kool wat zelfbeschadiging is aan de hand van de verschijningsvormen, de achtergrond en het proces van zelfbeschadiging. Er is aandacht voor de rol van sociale media en de impact die dit onderwerp op anderen kan hebben. Vervolgens bespreekt Nienke uitgebreid welke stappen je moet nemen wanneer je zelfbeschadiging denkt te signaleren. Hierbij speelt vertrouwelijkheid een belangrijke rol. Tenslotte zorgt Beau met haar verhaal als ervaringsdeskundige en vrijwilliger bij Stichting Zelfbeschadiging voor een ander perspectief.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Stichting Zelfbeschadiging.

Opmerkingen van docenten die deze cursus ook hebben gevolgd:

 • ‘Zeer heldere en relevante uiteenzetting met duidelijke handelingssuggesties. Vind het erg positief een ervaringsexpert te horen over het perspectief van de leerling. Top!’
 • ‘Een duidelijke en informatieve cursus.’
 • ‘De ervaringsdeskundige maakte voor mij het verschil. Toen ging het leven!’

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • de signalen herkennen die kunnen duiden op zelfbeschadigend gedrag bij een leerling.
 • de juiste bejegening toepassen naar een leerling die zichzelf beschadigt.
 • met een leerling die zichzelf beschadigt een gesprek voeren over zijn of haar zelfbeschadiging.

Auteur

 • Nienke Kool PhD

  Nienke Kool is senior onderzoeker en verpleegkundige-niet-praktiserend. Na jarenlang met ernstig getraumatiseerde mensen gewerkt te hebben, is zij zich meer gaan bezighouden met onderzoek waarbij zij zich specifiek richtte op zelfbeschadigend gedrag. In 2015 is zij op dit onderwerp gepromoveerd. Zij ontwikkelde verschillende behandelmodules voor het omgaan met zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag. Ook verzorgt zij regelmatig trainingen voor professionals rondom ditzelfde thema. Zij heeft in binnen - en buitenland gepubliceerd. Momenteel werkt zij als onderzoeker bij het Centrum Intensieve Behandeling (CIB) en het Centrum Dubbele Problematiek (CDP) van de Parnassia Groep. Tevens is zij lid van de kenniskring van het lectoraat GGz-Verpleegkunde van Hogeschool Inholland en betrokken bij de Stichting Zelfbeschadiging.

 • Stichting Zelfbeschadiging

  Stichting Zelfbeschadiging is een vrijwilligersorganisatie, die vanuit ervaringsdeskundigheid steun en informatie geeft aan mensen die zichzelf beschadigen en hun naasten. Daarnaast bieden ze advies en scholing over zelfbeschadiging aan zorgprofessionals, beleidsmakers en onderzoekers. 

  De vrijwilligers zijn (bijna) allemaal zelf ervaringsdeskundig: zij hebben zichzelf beschadig(d), of hebben ervaring als familielid, partner of vriend van iemand die zichzelf beschadigt/beschadigde. De vrijwilligers zijn in staat om vanuit een helikoptervisie over de eigen ervaringen met zelfbeschadiging te praten, denken en vertellen. Ze vertellen hoe zelfbeschadiging vanuit hun ervaring werkt en gaan de dialoog aan over stigma, bejegening en zorg rond zelfbeschadiging. Op deze manier biedt ervaringskennis aanvullende inzichten en handvatten om anderen te bereiken en te steunen ten opzichte van wetenschappelijke of professionele kennis.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 145 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht