Wiskunde: leren met de juiste mindset

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 145 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Wiskunde is een vakgebied waar iedereen goed in kan worden, zelfs als je zogenaamd geen wiskundeknobbel hebt. Het proces van de wiskundige verkenning dat hiervoor nodig is, wordt niet beschreven in de meeste lesboeken. Het gaat om uitleg over de hersenen, uitleg over mindset, de benadering bij het verkennen van opdrachten, begeleiding bij het maken van fouten, het stellen van de juiste vragen en het geven van goede feedback. Dit alles leer je in deze cursus, vanuit de begrippen fixed en growth mindset, zoals deze geïntroduceerd zijn door Carol Dweck en voor wiskunde verder zijn uitgewerkt door Jo Boaler, en die hier een essentiële rol in spelen.

Je leert het uitleggen van je vak en het geven van opgaven zo in te richten, dat je zoveel mogelijk rekening houdt met je eigen overtuigingen en die van de leerlingen, zodat je de stappen naar een growth mindset kunt vereenvoudigen. Je leert leerlingen nieuwe manieren waarop ze zelf steeds meer wiskundig kunnen werken: aan een logische onderbouwing, met een verkennende houding en door probleemsituaties te modelleren. Daarmee help je ze groeien in de wiskunde én in het leven buiten jouw lokaal, dankzij bewustwording van hun mindset.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van de cursus kun je:

 • de begrippen fixed en growth mindset goed omschrijven, en kun je de twee mindsets bij jezelf en bij je leerlingen herkennen.
 • pedagogische interventies doen in je wiskundelessen die uitnodigen om te werken vanuit een growth mindset.
 • vakdidactische interventies doen die uitnodigen om te werken vanuit een growth mindset.
 • heb je tools om de mindset van jezelf en van je leerlingen te beïnvloeden.
 • aannames over het bestaan van een wiskundeknobbel voorgoed de wereld uit helpen.

Auteur

 • dr. Greg Alpár

  Greg Alpár is wiskundige, wiskundeleraar (master ELTE Boedapest, Hongarije) en informaticus (master TU Eindhoven, PhD Radboud Universiteit Nijmegen). Hij gaf wiskundelessen aan klas 1 t/m 6 op de middelbare school en doceerde wiskunde aan universiteitsstudenten in verschillende landen (incl. Nederland, Hongarije en de VS). Hij is universitair docent op de Open Universiteit.

  Greg is ervan overtuigd dat iedereen in staat is om met plezier te werken aan wiskunde en om een eigen, interessante en relevante bijdrage te leveren aan het vak. Deze overtuiging verspreidt hij met Marloes in het kader van zijn Open Maths-initiatief.

 • dr. Marloes van Hoeve

  Marloes van Hoeve is opgeleid als geoloog, gepromoveerd op een onderzoek naar klimaatveranderingen en werkzaam geweest voor TNO en de UU. 14 Jaar geleden maakte ze de overstap naar het onderwijs en thans is ze werkzaam als docent wiskunde aan de HU en in het VO. Naast het lesgeven heeft Marloes post-doc onderzoek gedaan naar de relatie tussen mindset en wiskunde. Daartoe heeft ze diverse artikelen geschreven en presentaties gegeven, o.a. met Greg. Ze werken samen om zoveel mogelijk wiskunde docenten de relatie tussen mindset, wiskunde en Open Maths te laten ontdekken. 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 145 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht