Geschiedenis en mens & maatschappij: oriëntatiekennis

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
  • Ruim 145 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Praktijkgericht

Leerlingen hebben gevoel voor chronologisch besef nodig om zich te kunnen oriënteren in de tijd. Hoe leer je je leerlingen dit aan? Om oriëntatiekennis concreet te maken voor leerlingen moet je als docent waar mogelijk verbanden leggen tussen het referentiekader en de specifieke thema’s. Dat kan lastig zijn, want behalve het begrijpen, integreren en toepassen van de lesstof, moet je ook abstraheren en generaliseren. Er moeten verbindingen worden gelegd naar kenmerkende aspecten en andere tijdvakken. Dat betekent in de praktijk dat je als docent over veel flexibiliteit beschikt en onderwerpen kunt behandelen die de leerlingen leuk vinden, die jij zelf leuk vindt of die de methode goed uitwerkt.

Het doel van de cursus ‘Geschiedenis en mens en maatschappij: oriëntatiekennis’ is dat je zicht krijgt in wat oriëntatiekennis is, hoe je dit kunt ontwikkelen bij je leerlingen en hoe je er zelf direct mee aan de slag kunt. Met veel praktische werkvormen en achtergrondinformatie. Er wordt hierbij aangesloten bij de kerndoelen en eindtermen van het vak geschiedenis.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van de cursus kun je:
•    benoemen wat oriëntatiekennis is of kan zijn. 
•    het raamwerk van Van Boxtel en Van Drie gebruiken om je lessen aan te laten sluiten bij de verschillende componenten van oriëntatiekennis.
•    oriëntatiekennis bij je leerlingen ontwikkelen.
•    aan de slag met didactische suggesties en voorbeelden van werkvormen om oriëntatiekennis verder te ontwikkelen.

Auteur

  • dr. Hanneke Tuithof

    Hanneke Tuithof werkt als vakdidacticus geschiedenis bij het Departement voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis en geeft onderwijs binnen de Graduate School of Teaching van de Universiteit Utrecht. Daarnaast was zij tot september 2020 lector didactiek van de gammavakken bij Fontys in Tilburg. Nu is zij hoofddocent curriculumvraagstukken PO en VO bij de Hogeschool Utrecht. Verder was Hanneke in 2019-2020 lid van de commissie herijking van de Canon van Nederland.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
  • Ruim 145 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Praktijkgericht