De bhv goed geregeld

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 135 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Je ruikt een sterke gaslucht in je lokaal terwijl de leerlingen met een toets bezig zijn. Wat doe je?

De Arbowet schrijft voor dat iedere school moet zorgen voor de veiligheid en gezondheid van docenten en leerlingen. Ook moeten er maatregelen worden getroffen op het gebied van eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding en evacuatie. Deze belangrijke taken zijn weggelegd voor de bhv, de bedrijfshulpverlening.

In deze cursus krijg je informatie over de taken van de bedrijfshulpverlener, denk je na over risico’s in jouw school, leer je meer over brandveiligheidsvoorzieningen en krijg je handvatten over hoe te handelen in noodgevallen. Deze cursus is geschikt voor iedereen die werkzaam is in een school.

Let op: Eerste Hulp bij Ongevallen (EHBO) maakt onderdeel uit van de taken van een bhv'er. EHBO op school bevat echter zoveel informatie, dat hiervoor een aparte cursus is ontwikkeld: EHBO in het voortgezet onderwijs. In deze cursus De bhv goed geregeld wordt EHBO kort behandeld. Wil je meer diepgang, dan kun je de cursus EHBO op de basisschool volgen.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • de taken van een bedrijfshulpverlener benoemen
 • de risico’s op jouw school inschatten
 • gebruik maken van je kennis van brandpreventieve voorzieningen (bijvoorbeeld blusmiddelen) 
 • jouw school op een veilige manier ontruimen
 • bij een calamiteit samenwerken met de hulpdiensten
 • bij een medisch noodgeval snel de toestand van een slachtoffer inschatten en hulp bieden

Auteur

 • Peter Stolker

  Peter Stolker werkt als senior planvormer bij Brandweer Hollands Midden. Hij bereidt de brandweer voor op complexe incidenttypen en werkt daarbij veel samen met andere hulpdiensten en overheidsinstanties. Hij is opgeleid als integraal veiligheidskundige en heeft daarnaast opleidingen op het gebied van brandveiligheid en operationele voorbereiding gevolgd bij het Instituut Fysieke Veiligheid.

  Peter heeft jarenlange ervaring met adviseren over brandveiligheid en ontruimingsplannen en het toezicht houden op brandveilig gebruik van scholen. Ook heeft hij veel ervaring met het geven van voorlichting over brandveilig leven en het waarnemen en begeleiden van ontruimingsoefeningen op scholen. Daarnaast geeft hij instructie aan brandweerpersoneel over brandpreventieve voorzieningen.

  Als brandweerman heeft Peter ruim 15 jaar ervaring met incidentbestrijding en maakt hij zo’n 10 jaar deel uit van het multidisciplinaire crisisteam.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 135 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht