Geschiedenis en identiteitsontwikkeling

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 145 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Het vak geschiedenis, dat over menselijk handelen door de tijd heen gaat, leent zich ideaal om met leerlingen aan de slag te gaan met identiteitsontwikkeling. Dit vraagt waarschijnlijk wel een andere aanpak dan je gewend bent. Identiteitsontwikkeling is een cruciaal onderdeel van burgerschap en in deze cursus kun je zien hoe je daar aandacht aan kunt besteden in de geschiedenisles. Het doel van deze cursus is niet hoe je de geschiedenis als doel, maar als middel kunt gebruiken.

Er wordt in deze cursus gewerkt vanuit het fenomeen identiteit en het belang ervan. Van daaruit wordt een stap gemaakt naar morele vorming als belangrijk onderdeel van identiteitsontwikkeling. Vervolgens ga je aan de slag met een stappenplan dat je kunt gebruiken om aandacht voor identiteitsontwikkeling in je geschiedenisles te creëren. In deze cursus worden daarmee verschillende werelden samengebracht. Naast je rol als geschiedenisleraar, ga je op de stoel zitten van ontwikkelingspsycholoog, morele opleider en didacticus.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kun je aan de slag met de identiteitsontwikkeling van je leerlingen in de geschiedenisles
 • kun je de historische inhoud van de geschiedenisles niet alleen als doel, maar ook als middel gebruiken om leerdoelen te behalen
 • kun je zelf lessen ontwerpen waarbij morele vorming als onderdeel van identiteitsontwikkeling centraal staat

Auteur

 • Koen Henskens

  Koen Henskens is lerarenopleider aan de lerarenopleiding Geschiedenis aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Hij heeft gestudeerd op de toen nog Katholieke Universiteit in Nijmegen, waar hij op de Middeleeuwen zijn specialisatie heeft gedaan. Al ruim tien jaar is hij kernlid van de Stichting Actief Historisch Denken, die activerende didactiek en vaardighedenonderwijs in de geschiedenisles promoot. Hij geeft al jaren workshops en lezingen over activerende didactiek. Koen heeft zijn specialisme in de inleving, gamedidactiek en interactive storytelling. De geschiedenisles is voor hem slechts de opstap naar grotere leer- en levensdoelen voor de leerlingen.

 • Rémi Hartel

  Rémi Hartel is lerarenopleider aan de lerarenopleiding Geschiedenis aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Hij heeft gestudeerd op de toen nog Katholieke Universiteit in Nijmegen, waar hij op de Oudheid zijn specialisatie heeft gedaan. Al ruim tien jaar is hij kernlid van de Stichting Actief Historisch Denken, die activerende didactiek en vaardighedenonderwijs in de geschiedenisles promoot. Hij geeft al jaren workshops en lezingen over activerende didactiek. Rémi is gespecialiseerd in de morele vorming en de pedagogische kant van de geschiedenisles.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 145 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht