Geschiedenis: historisch redeneren

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 135 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Wat is de voornaamste reden van de val van het Romeinse Rijk? En in hoeverre waren de jaren zestig revolutionair? Het vak geschiedenis draait bij dit soort vragen om meer dan feitenkennis.

Historisch redeneren wordt door veel docenten en vakdidactici als de kern van het schoolvak geschiedenis gezien. Maar in de praktijk blijkt het nog niet altijd even makkelijk te zijn om historisch redeneren aan te leren bij leerlingen. Dit komt onder andere omdat het eigenlijk een containerbegrip is, waar van alles onder verstaan kan worden.

Het doel van de cursus ‘Geschiedenis: historisch redeneren’ is dat je zicht krijgt in wat historisch redeneren is, hoe je dit kunt ontwikkelen bij je leerlingen en hoe je er zelf direct mee aan de slag kunt.  Er wordt hierbij aangesloten bij de kerndoelen en eindtermen van het vak geschiedenis. Deze cursus is ook geschikt voor docenten die het vak Mens en Maatschappij geven of een project verzorgen waarin de Mens & Maatschappijvakken samenwerken.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • historisch redeneren vormgeven in jouw lessen
 • het raamwerk van Van Boxtel en Van Drie gebruiken om je lessen aan te laten sluiten bij de verschillende componenten van historisch redeneren
 • didactische strategieën gebruiken die historisch redeneren stimuleren en bij jou en je leerlingen passen

Auteur

 • dr. Hanneke Tuithof

  Hanneke Tuithof werkt als vakdidacticus geschiedenis bij het Departement voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis en geeft onderwijs binnen de Graduate School of Teaching van de Universiteit Utrecht. Daarnaast was zij tot september 2020 lector didactiek van de gammavakken bij Fontys in Tilburg. Nu is zij hoofddocent curriculumvraagstukken PO en VO bij de Hogeschool Utrecht. Verder was Hanneke in 2019-2020 lid van de commissie herijking van de Canon van Nederland.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 135 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht