Nederlands: creatief schrijven

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 135 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Leerlingen vragen om creatief schrijven, blijkt uit onderzoek. Ook docenten en lerarenopleiders hebben de laatste jaren gepleit voor een grotere aandacht voor creatief schrijven binnen het talenonderwijs. Toch gaan de ontwikkelingen langzaam: zolang creatief schrijven officieel geen examendomein is, bieden lesmethodes weinig handvatten om ermee aan de slag te gaan.

In deze cursus leer je als docent Nederlands hoe je creatief schrijven toch snel en efficiënt een plaats in je les kunt geven. Want creatief schrijven kan een heel zinvolle, didactische methode zijn om de examendomeinen zoals ze er nu zijn extra inhoud te geven en variatie aan te brengen in de manier waarop je deze aan je leerlingen aanbiedt. Deze cursus zit daarom boordevol oefeningen en praktische toepassingen om direct mee aan de slag te gaan.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • creatief schrijven inzetten om de literaire competentie van leerlingen te bevorderen
 • creatief schrijven inzetten om leerlingen literair-analytische begrippen aan te leren
 • werkvormen inzetten waarmee creatief schrijven een plaats krijgt binnen het literatuuronderwijs

Auteur

 • dr. Jeroen Dera

  Dr. Jeroen Dera (1986) werkt als neerlandicus aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is gespecialiseerd op het terrein van literatuurdidactiek en contemporaine poëzie. Binnen de RU is hij opleidingsvoorzitter van de master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen. In 2019 verscheen bij Stichting Lezen zijn onderzoeksrapport 'De praktijk van de leeslijst', over de leeslijsten van examenkandidaten Nederlands havo/vwo. Samen met de Vlaamse dichter Charlotte Van den Broeck publiceerde hij eind 2020 het boek 'Woorden temmen: van kop tot teen', een creatieve kennismaking met 30 Nederlandstalige gedichten. Momenteel doet hij met een talentbeurs van NWO onderzoek naar de manier waarop in het voortgezet onderwijs het belang van lezen wordt beargumenteerd.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 135 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht