Leerlingen met een chronische of langdurige ziekte ondersteunen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 135 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

In Nederland heeft ten minste één op de zeven leerlingen een chronische aandoening. Een deel daarvan is chronisch somatisch (= lichamelijke aandoening). Daarnaast heeft het onderwijs te maken met leerlingen die langdurig ziek zijn. In iedere reguliere klas zitten gemiddeld drie leerlingen met een chronische somatische aandoening of langdurige ziekte. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld astma, diabetes, eczeem, de ziekte van Crohn of een oncologische aandoening. Een deel van deze leerlingen heeft aanpassingen nodig om het schoolprogramma te kunnen volgen.

Het doel van deze cursus is om docenten te informeren over het onderwijs aan een leerling met een chronische aandoening of langdurige ziekte. Deze cursus is samengesteld voor jou, de docent in het voortgezet onderwijs die geconfronteerd wordt met een leerling met een chronische somatische aandoening of langdurige ziekte. Je krijgt informatie over de ondersteuning en begeleiding van deze leerlingen. De cursus is bedoeld om te informeren en houvast te bieden bij de begeleiding van deze leerlingen.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • in gesprek gaan met de klas over de ziekte van hun klasgenoot en de gevolgen daarvan
 • langdurig zieke leerlingen ondersteunen en begeleiden, zowel pedagogisch als didactisch
 • in gesprek gaan met de leerling en zijn ouders over de ziekte, en hoe het onderwijs voor deze leerling vormgegeven kan worden
 • de juiste mensen vinden voor hulp en ondersteuning bij de zieke leerling
 • een (aangepast) onderwijsprogramma voor de zieke leerling samenstellen

Auteur

 • Mieneke Engwerda

  Mieneke Engwerda is ruim 30 jaar werkzaam in het onderwijs. In 1997 begon Mieneke met lesgeven bij de Ziekenhuisschool Drenthe. Inmiddels werkt ze 21 jaar als consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen bij de Educatieve Voorziening in het UMC Groningen. In haar werk als consulent adviseert en begeleidt Mieneke scholen (PO, VO en MBO) over ziek zijn en onderwijs. Goede advisering en ondersteuning zijn hierbij belangrijk. Nadelige gevolgen van de ziekte of aandoening op de educatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen kunnen dan worden voorkomen. Verder geeft Mieneke les aan kinderen die langdurig of regelmatig in het UMCG opgenomen zijn.

  Daarnaast heeft Mieneke zitting in landelijke expertgroepen oncologie en niet aangeboren hersenletsel (NAH), in een regionale werkgroep NAH en maakt binnen het UMCG deel uit van het PH-team. Haar aandachtsgebieden in haar werk zijn Pulmonale Hypertensie, NAH, oncologie en metabole aandoeningen.

 • Marije Kort MSc

  Marije Kort is consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen en werkt 11 jaar bij de Educatieve Voorziening in het UMCG. Marije ondersteunt zieke leerlingen, hun ouders en scholen (PO, VO en MBO) bij het realiseren van passend onderwijs. Informeren, adviseren en ondersteunen zijn hierbij belangrijk. Het doel is om de gevolgen van de ziekte of aandoening en de behandeling daarvan op de educatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te beperken. Ook geeft Marije les aan de leerlingen die langdurig of regelmatig in het UMCG zijn opgenomen. 

  Marije is in het UMCG werkzaam in het multidisciplinaire MDL-team en het transplantatieteam. De aandachtsgebieden in haar werk zijn transplantaties, MDL en pulmonale hypertensie. Ook neemt ze deel aan de landelijke expertgroep MDL. 

 • Daphne Geluk

  Daphne Geluk is consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Zij werkt inmiddels 14 jaar bij de Educatieve Voorziening in het UMCG. Daphne houdt zich bezig met informeren en begeleiding over ziek zijn en onderwijs. Ze ondersteunt zieke leerlingen, hun ouders en scholen (PO, VO en MBO) bij het realiseren van passend onderwijs. Goede advisering en ondersteuning zijn hierbij belangrijk. Zo kunnen de nadelige gevolgen van de ziekte of de aandoening op de educatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling, zowel tijdens als na de behandeling, voorkomen worden. Daarnaast geeft Daphne les aan leerlingen die in het UMCG zijn opgenomen.

  Daphne heeft zitting in de landelijke expertgroep longziekten en maakt in het UMCG deel uit van het CF-team. Haar aandachtsgebieden in haar werk zijn ​Cystic Fibrosis, longziekten en oncologische aandoeningen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 135 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht