10 instructieprincipes die iedere docent moet kennen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 135 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Als je wilt weten hoe je al je leerlingen kunt meenemen, activeren en succes kunt laten ervaren, moet je als docent op de hoogte zijn van de 10 instructieprincipes. In deze cursus kijkt docent Gert Verbrugghen naar de directe instructie volgens de principes van Rosenshine. Deze principes zijn afgeleid uit drie verschillende research-domeinen, namelijk van research uit de cognitieve wetenschap, research in de klas en research naar cognitieve ondersteuning om leerlingen complexe taken te leren. Het bijzondere is dat er in alle drie de onderzoeksgebieden geen enkele tegenstrijdigheid te vinden was. Daarom kun je er van uitgaan dat deze principes stevig onderbouwd zijn en een zeer grote kans van slagen hebben. Aan de hand van concrete en sprekende voorbeelden ervaar je in deze cursus hoe je deze principes kunt toepassen in alle lessen, van Engels tot aardrijkskunde en van wiskunde tot geschiedenis. 

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • aan de hand van de 10 principes je lesstof opbouwen. 
 • op basis van de achterliggende principes bepalen welke fase in de instructie op dat moment het meest geschikt is voor je leerlingen.
 • door middel van praktische tips en tools al je leerlingen activeren en succes laten ervaren.

Auteur

 • Gert Verbrugghen

  Gert Verbrugghen is docent Engels en intern begeleider aan het Alfrinkcollege in Deurne. Hij heeft 20 jaar ervaring met lesgeven in het vmbo en heeft zich vanaf dag 1 verdiept in effectief klassenmanagement. Dit simpelweg omdat je zonder goed klassenmanagement niet optimaal kunt lesgeven en het onmogelijk is om een veilige leeromgeving te creëren voor al je leerlingen.

  Omdat er al veel kennis beschikbaar is over wat effectieve klassenmanagers doen en Gert deze kennis ook beschikbaar wilde stellen voor alle leraren in Nederland, heeft hij het boek Running the Room van Tom Bennett vertaald naar het Nederlands: Regie in de Klas.

  Kijk voor meer informatie over Gert Verbrugghen ook op: www.eiteaching.nl

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 135 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht