Differentiëren: didactisch en organisatorisch

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 135 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Iedere leerling is anders. Als vakdocent is het de uitdaging om aan te sluiten bij de leerbehoeften van zoveel mogelijk verschillende leerlingen, maar ook om recht te doen aan de verschillen tussen al deze leerlingen. Hoe kun je dat nu op zo’n effectief mogelijke manier doen, zonder dat je uren kwijt bent aan het voorbereiden van je lessen?

In deze cursus geeft Michel van Ast je uitleg over de verschillende manieren waarop differentiatie mogelijk is in het klaslokaal en worden handvatten aangeboden om op een laagdrempelige manier aan de slag te gaan met didactische en organisatorische vormen van differentiëren.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • een eerste stap zetten met niveauverhogende vragen, sponsopdrachten en huiswerkdifferentiatie
 • op een organisatorische manier differentiëren door een verlengde instructie toe te passen, te werken met niveaugroepen of een standaard les om te bouwen naar een hele-taak-eerst les
 • op een didactische manier differentiëren door gebruik maken van verschillende activerende werkvormen, samenwerkend leren in te zetten of diagnostische vragen te gebruiken om misconcepties bij leerlingen te achterhalen

Auteur

 • Michel van Ast

  Michel van Ast is als spreker, trainer en adviseur vooral actief op het thema ‘onderwijs en ICT’. Hij geeft lezingen en workshops, adviseert en begeleidt onderwijsinstellingen en traint en coacht docenten die technologie willen inzetten in hun eigen onderwijs. Daarnaast schrijft hij regelmatig voor diverse onderwijsbladen en -blogs en is hij coauteur van Kleppen dicht!, een publicatie over effectief lesgeven met ict.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 135 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Reviewer

 • Henno Oldenbeuving

  Henno Oldenbeuving is in het onderwijs werkzaam als docent en ontwikkelaar. Daarnaast werkt hij als trainer en adviseur bij bureau BEET. Hij wil mensen die werken met kinderen en jongeren, inspireren in hun werk. Het beste uit jongeren halen met een verwachtingsvolle houding voor henzelf en hun omgeving, is zijn missie. Hoe jongeren leren, hoe zij gemotiveerd blijven en hoe talentonwikkelig werkt is de basis van zijn werk. De laatste jaren heeft hij de focus gehad op de verschillen tussen tussen jongens en meisjes in het onderwijs.