Met fictie minder frictie: leesbevordering bij de MVT

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 135 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Ook ervaren docenten kennen het verschijnsel: nogal wat leerlingen zijn moeilijk aan het lezen te krijgen. Ze vinden bijvoorbeeld de vreemde taal in de meeste verhalen veel te moeilijk en velen vinden boeken lezen helemaal niet leuk. Toch vereist het eindexamen dat er bij de moderne vreemde talen gelezen wordt. Er ligt dus een zware hypotheek op het bevorderen van de motivatie om te lezen.

In deze cursus staat de inzet van kort fictioneel tekstmateriaal en het bevorderen van leesmotivatie bij leerlingen (vooral in de bovenbouw) centraal. Docenten hebben veel mogelijkheden, maar moeten die dan wel kennen en pakken. In deze cursus ga je aan de slag met praktische voorbeelden, leesniveaus, keuzecriteria voor fictie, en opdrachten om te koppelen aan je eigen voertaal.

Preview

[

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • de literatuur-ontwikkelings-niveaus van Theo Witte bij de verschillende moderne vreemde talen toepassen (Engels, Duits, Frans, Spaans)
 • de verschillende benaderingen van leerlinggericht literatuuronderwijs inzetten
 • motiverende literatuurlessen ontwerpen voor de onder- en bovenbouw
 • relevante korte (fictionele) verhalen gebruiken in je les

Auteur

 • Kees van Eunen

  Kees van Eunen, begin 2010 met pensioen gegaan, studeerde Duitse taal- en letterkunde in Groningen, was leraar Duits in Groningen en Emmen, wetenschappelijk medewerker bij CITO, docent en trainer Duits aan de HAN in Nijmegen en het CPS in Hoevelaken/Amersfoort. Wereldwijd heeft hij nascholing gegeven en doet dat nog steeds. Hij is medeoprichter en partner van de werkgroep ‘Deutsch macht Spaß’. Hij is auteur van diverse leergangen en allerlei niet-commercieel les- en projectmateriaal. Samen met Arjan Krijgsman heeft hij het programma Duits voor de Nederlandse Schooltelevisie (Teleac) vorm gegeven. Hij heeft verschillende Europese en Euregionale projecten geleid. Daarnaast is hij actief bij accreditatieprocedures in het hoger onderwijs, is betrokken bij de Landelijke Kennistoets voor studenten Duits van lerarenopleidingen en nauw betrokken bij het werk van Duits in de Beroepscontext.

 • Arjan Krijgsman

  Arjan Krijgsman, sinds een aantal jaren met pensioen, studeerde Duitse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte lange tijd als leraar Duits en als remedial teacher op middelbare scholen. Daarnaast en daarna was hij docent aan verschillende lerarenopleidingen, waaronder het ILO van de Universiteit van Amsterdam.Hij heeft bijgedragen aan leergangen zoals TrabiTour en heeft talrijke boeken en artikelen geschreven, die allemaal iets te maken hebben met het onderwijzen van Duits en/of Remedial Teaching. Samen met Kees van Eunen heeft hij het programma Duits voor de Nederlandse Schooltelevisie (Teleac) vorm gegeven. Hij is lid van de redactie van REMEDIAAL, een tijdschrift voor leer- en gedragsproblemen van adolescenten, en is hij actief als coach voor jonge docenten en als examinator voor verschillende universiteiten.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 135 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Reviewer

 • Anna van Sas MA

  Anna van Sas heeft de bachelors Duitse taal & cultuur en Taalwetenschap en de master Duitslandstudies afgerond. Tijdens haar studie heeft zij een tijd in Berlijn gewoond en stage gelopen bij de Nederlandse Ambassade op de afdeling Pers- en Culturele Zaken. Ze heeft enkele jaren bij Uitgeverij Intertaal gewerkt als educatief adviseur en redacteur Duits. Daarna heeft zij het Onderwijstraineeship gedaan en hiermee o.a. haar eerstegraads bevoegdheid Duits behaald. Sinds 2014 geeft ze les op een middelbare school in Amsterdam. Naast haar werk als docent is ze freelance redacteur. Ook volgt ze op dit moment de opleiding tot proces-begeleider Lesson Study.