Mentor zijn: hoe doe je dat?

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 145 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Het mentoraat: bijna iedere docent in het voortgezet onderwijs krijgt ermee te maken en het kan één van de leukste en meest zingevende onderdelen zijn van het onderwijs. Het is echter wel belangrijk om je bewust te zijn van wat er van jou wordt verwacht als mentor en hoe je deze taak goed uit kunt voeren. In deze cursus leer je hier alles over. Je gaat aan de slag met het aanbrengen van structuur in de mentortaken, leert wat ervoor nodig is om een positief leer- en leefklimaat binnen jouw groep te bewerkstelligen en krijgt handvatten om het meeste uit rapport- en leerlingbesprekingen te halen. Deze cursus is geschikt voor beginnende mentoren én ervaren mentoren die willen leren hoe ze hun mentoraat nog beter kunnen invullen.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • de taken en verantwoordelijkheden die op jouw school van de mentor worden verwacht structureren en verwerken in een jaarplanning
 • een positief en veilig leer- en leefklimaat binnen de eigen mentorgroep creëren en onderhouden
 • persoonlijk leiderschap ontwikkelen en handelingsgericht met de mentorleerlingen en -groep aan de slag gaan
 • inspelen op diverse soorten gesprekken met leerlingen, collega’s, ouders en externe instellingen
 • leerling- en rapportbesprekingen gedurende het gehele cursusjaar cyclisch en meer oplossingsgericht indelen

Auteur

 • Ernst Rijnberg

  Ernst Rijnberg is onderwijsontwikkelaar, onderwijsadviseur en begeleider van docenten, vakgroepen en leidinggevenden in het basis- en voortgezet onderwijs. Ook is hij eigenaar van Prima Onderwijsontwikkeling, dat kennis en deskundigheid aan docententeams en specialisten in het voortgezet onderwijs biedt. Verder ontwikkelt hij leermiddelen in de serie “Ik doe het zo” en ontwerpt hij praktische materialen voor o.a. taaldidactiek, rekendidactiek, rapportbesprekingen, opbrengstgericht werken en determinatie- en adviesprocessen.

  Zijn focus ligt op het beïnvloeden van het leermeesterschap van de professional dat nodig is om de leerling of de klas tot beter functioneren en presteren te brengen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 145 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht