In gesprek over zelfmoordpreventie

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 145 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

10% van de jongeren denkt wel eens aan zelfmoord. Dus in een klas van 30 leerlingen, kunnen er drie jongeren zijn die wel eens aan zelfmoord gedacht hebben, of op dit moment deze gedachten hebben. Er is dus een grote kans dat ook jouw school daarmee te maken heeft. Maar, zelfmoord is geen gemakkelijk onderwerp om te bespreken. In dit tafelgesprek bespreken Gert van den Heuvel, schoolleider en directeur van GO4PEOPLE Onderwijs, en Evelien van Goor, kwartiermaker onderwijs bij 113 Zelfmoordpreventie wat jouw rol kan zijn bij het signaleren van deze problematiek en hoe je een leerling mogelijk kunt helpen. De gespreksleider is Miranda Timmermans.

Dit gesprek is opgenomen in augustus 2020 en gaat 26 juli 2024 offline. Bekijk ook de cursus 'Zelfmoordpreventie op school'.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • heb je een beeld van hoe vaak zelfdoding voorkomt en hoeveel mensen zelfdoding overwegen
 • kun je begrijpen hoe gedachten aan zelfdoding ontstaan en wat de belangrijkste signalen zijn
 • kun je het gesprek voeren over gedachten aan zelfdoding en daarmee mogelijk iemand helpen
 • weet je waar je hulp kunt vragen wanneer iemand in je omgeving zelfdoding overweegt

Auteur

 • Gert van den Heuvel

  Gert van den Heuvel is begonnen als docent wiskunde en is vervolgens terechtgekomen in een leidinggevende functie. Op zijn toenmalige school werd hij afdelingsleider van de havo bovenbouw en ontdekte hij dat je op zo’n positie niet met stoffig beleid bezig bent, maar nog meer met het vormgeven van zijn passie. Het vormgeven van het onderwijs staat uiteraard centraal, maar onderwijs is zoveel meer dan alleen maar vakkennis overbrengen. Zingeving, in de brede zin van het woord, is voor hem een centraal thema. Zowel naar jongeren als ook naar je teamleden/medewerkers. Gert heeft zich altijd ingezet voor zingevingsthema’s waarbij woorden als aandacht voor hem de kern raken.

  In 2018 is hij een inspiratie- en adviesbureau voor het onderwijs begonnen: Go4People Onderwijs. Binnen de thema’s zelforganisatie, leiderschap, (team)coaching en zingeving wil Go4People Onderwijs zich nog meer inzetten voor een mensgerichte aanpak binnen het onderwijs. Daarnaast is hij ook nog interim schoolleider zodat hij ook steeds in de school actief blijft. Met het bureau hoopt hij het onderwijs in Nederland steeds weer een stukje mooier te maken.

 • drs. Evelien van Goor

  Evelien van Goor is kwartiermaker onderwijs bij 113 Zelfmoordpreventie. Na de opleiding SPH heeft zij Psychologie gestudeerd. Tijdens haar afstuderen kon ze meteen blijven bij Altrecht waar ze ruim 6 jaar heeft gewerkt, onder andere op de kliniek voor jongvolwassenen. Daarna, inmiddels ruim 10 jaar geleden, is ze bij 113 Zelfmoordpreventie gaan werken. De eerste vier jaren heeft ze gewerkt als psycholoog in onze hulpverleningslijn en sinds september 2014 als kwartiermaker. Binnen het onderwijs gaat ze vooral in gesprek met scholen en partijen zoals de VO-raad en Stichting School en Veiligheid. Op zoek gaan naar wat er speelt binnen het onderwijs op het gebied van suïcidepreventie en te zien welke behoefte er leeft, zijn belangrijke aspecten van haar werk. Aansluiten bij wat er al is, je eigen grenzen in de gaten houden en materiaal maken waarmee men makkelijk aan de slag kan, zijn uitgangspunten. Het hoofddoel is om samen (met alle partijen rondom de jongere) de jongeren die vastlopen zo goed mogelijk te ondersteunen, en daardoor wel weer verder kunnen en de schoolperiode goed kunnen afsluiten.  

 • dr. Miranda Timmermans

  Miranda Timmermans is gepromoveerd op een onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool. Ze werkt als Lector Leerkracht aan de pabo van Avans Hogeschool. Daarnaast werkt ze als zelfstandig trainer/adviseur en onderzoeker en is ze betrokken bij diverse opdrachten rondom (kwaliteit van) leren en opleiden op de werkplek. Tevens is ze voorzitter van de Velon (Vereniging Lerarenopleiders Nederland).

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 145 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht