Faalangst bij leerlingen herkennen en hulp bieden

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 135 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Scholen zijn ingebed in een maatschappij die, over de decennia heen, gekenmerkt wordt door een steeds grotere nadruk op geleverde prestaties. Er wordt veel waarde gehecht aan diploma’s en het niveau ervan. School en presteren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op school worden leerlingen uitgedaagd, met name in hun cognitieve vaardigheden, maar ook in hun motorische en sociale vaardigheden. Veel leerlingen hebben angst om te falen op een van deze gebieden. In deze cursus wordt gekeken naar de ontwikkeling van angst bij kinderen en wanneer deze angst gezond is of overgaat in ongezonde angst. Er wordt specifiek ingegaan op faalangst en de theoretische modellen daarachter. In de cursus worden praktische handvatten aangeboden om faalangst bij leerlingen vast te stellen en faalangstige leerlingen in de klas te helpen.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • inschatten of een leerling faalangst heeft en leerlingen met overmatige faalangst herkennen
 • in de klas actief aandacht besteden aan het voorkomen van faalangst
 • een faalangstige leerling in de klas helpen en hem handvatten bieden om met zijn faalangst om te gaan
 • leerlingen doorverwijzen voor intensievere hulp bij faalangst buiten de school

Auteur

 • dr. Ellin Simon

  Dr. Ellin Simon heeft ontwikkelingspsychologie gestudeerd in Groningen en cognitieve neurowetenschappen in Utrecht. Ze promoveerde op een project over angstpreventie bij kinderen aan de Universiteit van Maastricht. Momenteel werkt ze als Universitair Docent Klinische Psychologie van de faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit. Zij richt zich in onderwijs en onderzoek op psychopathologie bij kinderen en adolescenten. Ze focust zich hierbij sterk op het vroegtijdig ingrijpen bij angstproblematiek bij kinderen en adolescenten. Ze heeft recentelijk een subsidie verworven voor het ontwikkelen en onderzoeken van een online trainingsprogramma voor kinderen met angstproblemen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 135 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Reviewer

 • Brenda Stoffele MA

  Brenda Stoffele is in 2009 afgestudeerd aan het conservatorium in Zwolle. Ze heeft een paar jaar gewerkt als docent muziek in het Westen van het land. Vervolgens heeft ze in Den Haag bij een digitale uitgeverij gewerkt en scholen geholpen met het implementeren van ICT beleid. Daarna is ze als afdelingsleider havo-vwo aan de slag gegaan op het Edith Stein College in Den Haag en daar 8 jaar werkzaam geweest. Inmiddels heeft ze de master educational leadership afgerond. Ze is werkzaam geweest als conrector op het Lyceum Ypenburg en is nu werkzaam als conrector op dalton Voorburg. Haar motto is: samen het onderwijs zo vormgeven dat de brug tussen thuis en de maatschappij zo klein mogelijk wordt. Op naar een leven lang leren!