Aardrijkskunde: concept maps en schema's

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 135 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Je kent de naam 'concept mapping' waarschijnlijk wel. Vaak wordt de term concept mapping voor van alles gebruikt waarbij er blokken en pijlen worden getekend. In deze cursus kom je erachter dat er verschillende typen schema’s zijn, en dat een concept map daar slechts één van de typen van is. Concept mapping is een manier om je kennis over aardrijkskundige relaties te structureren en inzichtelijk te maken voor anderen. Zo kun je makkelijker nadenken en praten over complexe inhoud. Je zou dit ook schematiseren kunnen noemen. Dit kan middels een concept map, maar ook in een causaal model of causaal raamwerk.

In deze cursus kijk je naar de verschillende typen relaties die in het aardrijkskundeonderwijs aan bod komen: verticale relaties, horizontale relaties en schaaloverstijgende relaties. Je richt je op ketens van oorzaken en gevolgen, en op feedbackmechanismen. Daarnaast wordt naar verschillende werkvormen gekeken waarin leerlingen zelf relaties schematiseren. Hierbij kan verschillende mate van ondersteuning worden gegeven. Schematiseren biedt namelijk veel mogelijkheden voor differentiatie.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • verschillende typen relaties herkennen in complexe aardrijkskundige vraagstukken
 • complexe aardrijkskundige vraagstukken structureren en inzichtelijk maken voor leerlingen in een schema
 • zelf schematiseerwerkvormen maken

Auteur

 • dr. Tim Favier

  Tim Favier is lerarenopleider bij de Universiteit Utrecht. Naast het lesgeven aan toekomstige aardrijkskundedocenten doet hij ook onderzoek naar o.a. duurzaamheidseducatie, ICT-didactiek en de toepassing van kaarten in het onderwijs.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 135 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht