Dyslexie en het leren van een vreemde taal

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 135 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Voor leerlingen met dyslexie is de overgang naar het voortgezet onderwijs extra spannend. Hoe zal het gaan bij de moderne vreemde talen? Woordjes stampen, grammaticaregels begrijpen en toepassen, teksten begrijpen. 
Daarnaast blijkt dat docenten niet altijd voldoende kennis hebben over dyslexie en de impact daarvan op hun eigen vak. De talendocent is bij uitstek de persoon om problemen te signaleren. Deze cursus biedt een aanzet om leerlingen met dyslexie goed te kunnen ondersteunen bij je vak.

Deze cursus is geactualiseerd in juli 2020. 

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • beter inspelen op de problemen die leerlingen met dyslexie ervaren bij het leren van vreemde talen
 • in gesprek gaan met leerlingen met dyslexie en ze begeleiden in de les
 • vanuit de definitie van dyslexie verklaren aan leerlingen en ouders waarom jouw vak lastig is voor leerlingen met dyslexie
 • de verschillende zorgniveaus binnen het voortgezet onderwijs benoemen en jouw rol daarbinnen definiëren als het gaat om de begeleiding van leerlingen met dyslexie
 • een effectieve werkrelatie tussen de zorgspecialist en jouw vaksectie opzetten
 • ondersteunen bij woordenschatverwerving, het lezen van teksten en grammaticale problemen bij leerlingen met dyslexie
 • jouw didactiek omtrent grammatica optimaliseren, onder andere door het bieden van sprekende voorbeelden

Auteur

 • Mieke Urff MA

  Mieke Urff is onderwijskundige, maar van huis uit is ze lerares Frans en Engels. Ze is gespecialiseerd in de begeleiding van leerlingen die moeite hebben met de vreemde talen. Ze adviseert scholen en verzorgt nascholingen aan taaldocenten. Mieke verzorgt ook de module Moderne Vreemde Talen binnen de Master EN van Fontys Hogescholen. Ze heeft meegewerkt aan het hoofdstuk over vreemde talen in het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs. Mieke is auteur van het boek “Dyslexie: werk in uitvoering”. Mieke werkt bij de Stichting Dedicon aan het toegankelijk maken van informatie.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 135 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht