Bewegingsonderwijs in de brugklas – de eerste lessen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 135 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Aan het begin van het schooljaar komen de brugklassers voor het eerst bij jou in de les bewegingsonderwijs. Ze komen net van het primair onderwijs, waar ze al ervaring op hebben gedaan met bewegen. Wat voor onderwijs hebben zij daar gehad en hoe kun jij op basis daarvan je eerste lessen het best vormgeven? Wat wil je in deze lessen bereiken en voor welke activiteiten kies je? Deze vragen zijn van belang om een goede overgang te realiseren van het primair naar het voortgezet onderwijs. In deze cursus wordt gekeken naar de startlessen bewegingsonderwijs. Hiermee worden de lessen, na de kennismaking, in het eerste deel van het schooljaar bedoeld. Er worden vier activiteiten besproken die je goed kunt gebruiken in de brugklas aan de start van het schooljaar: het overloop-tikspel, touwschommelen, mikken en de rol- en steunspringbaan. De vier activiteiten worden door verschillende brillen bekeken: bewegen regelen, bewegen verbeteren en bewegen beleven.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • een goede overgang van het bewegingsonderwijs realiseren van het primair naar het voortgezet onderwijs
 • de startlessen bewegingsonderwijs vanuit verschillende brillen bekijken: bewegen regelen, bewegen verbeteren en bewegen beleven
 • de activiteiten overloop-tikspel, touwschommelen, mikken en rol- en steunspringbaan gebruiken in je lessen bewegingsonderwijs
 • enkele belangrijke lessen uit de historie van het bewegingsonderwijs meenemen in je eigen bewegingsonderwijs

Auteur

 • Wim van Gelder

  Wim van Gelder is opleider, ontwerper en inspirator op het gebied van spelen en bewegen. Met zijn scholings- en adviesbureau 'Van Gelder in beweging' biedt hij lezingen, workshops, cursussen en advies rondom bewegingsonderwijs, schoolpleinen en motorische remedial teaching. Wim van Gelder is ook auteur van de methode 'Basislessen bewegingsonderwijs'. Daarnaast is hij voorzitter van de stichting ‘Motorische Remedial Teaching in beweging’ en docent aan de Hogeschool Inholland. 

 • Chris Hazelebach

  Chris Hazelebach was 14 jaar vakleerkracht basisonderwijs en 26 jaar opleidingsdocent op de Calo (Windesheim). Hij is mede-auteur van o.a. Basisdocument PO, Perspectieven op bewegen, BO in speellokaal, sportkennismakingsmappen (SLO) en Circus is een spel. Chris is bijna met pensioen, maar blijft geïnteresseerd in vragen over het bewegingsonderwijs.

 • Ger van Mossel

  Ger van Mossel werkt als docent LO op Het Vlietland College te Leiden en is opleidingsdocent aan de HALO. Hij adviseert en begeleidt vaksecties LO bij vakwerkplanontwikkeling. Zijn passie is jongeren te stimuleren deel te nemen aan de bewegingscultuur in al haar verschijningsvormen en bijhorende contexten.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 135 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht