In gesprek over wapenbezit op school

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 135 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Je loopt door de klas en ziet ineens een mes in een tas van een leerling. Wat doe je? Hebben jullie hier als docententeam over nagedacht?
Het doel van dit tafelgesprek is je bewust te maken dat wapens in bijna iedere middelbare school voorkomen. Vaak ook op scholen waar de docenten het niet verwachten. Soms klein en onschuldig, maar soms ook kwader. Er zijn verschillende voorwerpen die we als wapen beschouwen of die als wapen gebruikt kunnen worden. Leerlingen kunnen deze voorwerpen meenemen, maar ook in de school zijn voorwerpen aanwezig die als wapen gebruikt kunnen worden. Je hebt als docent een grote kans dat je eens te maken krijgt met wapens in je school. Kennis over dit thema kan helpen incidenten te voorkomen en juist te handelen wanneer er een incident plaatsvindt. 

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • verschillende typen wapens onderscheiden en herkennen binnen de schoolomgeving
 • inzichtelijk maken wat de redenen voor jongeren kunnen zijn om in het bezit te zijn van een wapen
 • het schoolveiligheidsplan handen en voeten geven door het thema wapenbezit bespreekbaar te maken in het schoolteam
 • een samenwerking met partijen buiten de school, zoals de politie, vormgeven of verbeteren om wapenbezit op school tegen te gaan
 • het thema wapenbezit inbedden in het bredere thema sociale veiligheid in en rondom de school

Auteur

 • dr. Henk Ferwerda

  Dr. Henk Ferwerda is (jeugd)criminoloog en directeur van een onderzoekbureau dat voor de overheid (politie, gemeenten en justitie) en het bedrijfsleven (NS, KNVB) al 30 jaar onderzoek uitvoert naar veiligheidsvraagstukken en criminaliteit. Hij is gepromoveerd op een onderzoek naar criminele carrières van jongeren (zeg maar, carrières in het kwaad), met als titel ‘Watjes en ratjes’.

 • drs. Peter Reenalda

  Drs. Peter Reenalda is na een studie bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam toevallig in het middelbaar onderwijs terechtgekomen als docent economie. Na een kortstondige periode in het bedrijfsleven heeft hij met overtuiging gekozen voor het onderwijs. Na deze keuze is hij terechtgekomen in leidinggevende functies in het mbo, het vmbo, en in een mavo/havo/vwo school. De laatste 10 jaar is hij werkzaam als schoolbestuurder van scholen in Zoetermeer en Purmerend.

 • Sam Moeke

  Sam Moeke is onderwijskundige en heeft gewerkt in zowel (speciaal) basisonderwijs als voortgezet (speciaal) onderwijs. Als opleidingsdocent en teamleider werkt hij nu in het hoger onderwijs bij Saxion pabo Deventer. Daarnaast is hij mede-eigenaar van Motivatiemeesters en zet hij zich in voor meer inzet, betrokkenheid, eigenaarschap en plezier bij het leren van mensen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 135 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht