Motiverend lesgeven

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 145 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de Nederlandse leerlingen niet optimaal gemotiveerd is voor school. Bovendien is er sprake van een afname van de motivatie van leerlingen naarmate ze ouder worden. Wanneer je motiverend lesgeeft, vergroot je de inzet, betrokkenheid en het eigenaarschap van de leerlingen. In deze cursus krijg je inzicht in de wetenschappelijk onderbouwde zelfdeterminatietheorie. De zelfdeterminatietheorie beschrijft drie psychologische basisbehoeften die de kans op motivatie vergroten. Je doet kennis op van verschillende typen motivatie en krijgt inzicht in vijf principes die een positief effect hebben op de autonome motivatie van jouw leerlingen. In deze cursus wordt gewerkt met realistische voorbeelden uit de dagelijkse onderwijspraktijk en je krijgt praktische handvatten om motiverend les te geven.

Opmerkingen van docenten die deze cursus ook hebben gevolgd:

 • ‘De opzet en verdiepende theorie achter de zelfdeterminatietheorie was heel verhelderend. De praktische voorbeelden en toepassingsvragen maken de cursus voor mij waardevol.’
 • ‘Een goede, helder onderbouwde les waardoor ik kan zien wat ik al goed doe en waar ik nog verbetering zie.’
 • ‘Duidelijke en goede cursus. Voor mij waren enkele dingen tegenstrijdig, dat komt omdat ik werk op een school met leerlingen met autisme. De leerlingen bij ons reageren vaak erg goed op een gebiedende wijs aanpak: “Pak je boek en lees blz. 73!” Keuzevrijheid en het autonome geeft hen verwarring. Zeker een interessante cursus.’

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:​

 • weet je weer wat de drie psychologische basisbehoeften uit de zelfdeterminatietheorie zijn
 • kun je verschillende typen motivatie uit deze theorie bij leerlingen onderscheiden
 • kun je de effecten van autonome motivatie op het leerproces van de leerlingen herkennen
 • kun je de autonome motivatie met vijf effectieve principes bevorderen​
 • kun je de koppeling maken naar je eigen onderwijspraktijk en nog motiverender lesgeven

Auteur

 • Aarnoud van Nieuwenhuijze

  Aarnoud van Nieuwenhuijze is onderwijskundige en medeoprichter van Motivatiemeesters. Motivatiemeesters is expert op het gebied van motivatie en begeleidt (school)organisaties in het creëren én behouden van een motiverend leer- en werkklimaat.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 145 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht