Werkvorminstructies waarmee je leerlingen écht laat samenwerken

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor .
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Tieners praten graag en hun onderlinge relaties vinden ze meestal belangrijker dan de les. Luisteren naar wat jij als docent te vertellen hebt, valt dan niet altijd mee.

In deze cursus wordt besproken hoe je van hun behoefte aan praten juist gebruik kunt maken om hen actief bij de les te betrekken en te leren samenwerken: hoe geef je een goede werkvorminstructie? Hoe stel je groepjes samen en hoe verdeel je de taken? Hoe zorg je vervolgens dat er echt samengewerkt wordt? Hoe evalueer je de opdracht? Bovendien worden er verschillende werkvormen uitgelegd, zodat je steeds de meest passende vorm kunt kiezen voor jouw leerlingen. Je ziet in deze cursus een aantal video's uit de praktijk en krijgt zowel theoretische achtergronden als praktische handvatten aangereikt om in de klas aan de slag te kunnen. 

Deze cursus is een update van de cursus ‘Schud ze wakker! Activeer je leerlingen en leer ze effectief samenwerken’.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • effectieve werkvorminstructies geven op basis van kennis hoe een tienerbrein informatie verwerkt
 • beschrijven welke elementen in een effectieve werkvorminstructie thuishoren
 • bij het samenwerkend leren rekening houden met de gerichtheid van leerlingen op sociale interactie
 • op verschillende manieren groepjes samenstellen voor samenwerkingsopdrachten en benoemen wat de voor- en nadelen van de verschillende manieren zijn
 • beschrijven uit welke drie stappen een goede samenwerkingsopdracht is opgebouwd
 • verschillende didactische werkvormen toepassen om de leerlingen effectief te laten samenwerken

Auteur

 • drs. Klaas Jan Terpstra

  Klaas Jan Terpstra is trainer-coach en oprichter van OsmoConsult. In die hoedanigheid verzorgt hij veel trainingen voor mentoren en docenten op het gebied van leerlingbegeleiding.

  Daarnaast is hij kernopleider en directeur van de tweejarige Registeropleiding Synergetisch Coachen. Hij heeft een lange ervaring in het onderwijs als docent scheikunde en ANW, leerlingbegeleider en lerarenopleider aan de Universiteit Leiden. Hij is zowel afgestudeerd in de fysische chemie als in de didactiek. Bovendien heeft hij de opleiding gestalt en systemisch werk afgerond en heeft hij ervaring met familie- en organisatie-opstellingen.

  In al zijn opleidingen, trainingen en coaching van teams staat het kunnen aangaan van verbinding met de ander centraal.

  Leren, ontwikkelen en groeien, gebeurt altijd in relaties tussen mensen. Zijn drijfveer is mensen in staat te stellen om hun eigen grond te vinden om vanaf daar verder te kunnen groeien.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor .
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht