Angstige leerlingen: gezonde en ongezonde angst herkennen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 145 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Angst is een normale en handige emotie, maar niet als je er teveel last van hebt. Bij leerlingen zijn angststoornissen de meest voorkomende vorm van psychopathologie. Toch wordt angst maar moeilijk herkend door ouders en docenten. Doordat leerlingen voor het verkrijgen van hulp vaak afhankelijk zijn van ouders en leerkrachten, krijgen maar weinig leerlingen de aangewezen hulp.
Over het thema ‘angst’ zijn twee cursussen beschikbaar in het cursusaanbod. Deze eerste cursus gaat over het herkennen en erkennen van gezonde en ongezonde angst. Er wordt besproken hoe een teveel aan angst kan ontstaan, hoe je dit bij de leerlingen kunt herkennen en hoe een teveel aan angst in stand gehouden wordt. Wat je vervolgens kunt doen om de leerlingen met angstklachten te helpen, wordt besproken in het tweede deel van de cursus: Angstige leerlingen: hulp bieden bij ongezonde angst.

Opmerkingen van docenten die deze cursus ook hebben gevolgd:

 • ‘Fijn dat er gebruik wordt gemaakt van verschillende werkvormen.’
 • ‘Even schakelen dat sommigen filmpjes in het Engels zijn.’
 • ‘Inhoudelijk zit de cursus goed in elkaar en is hij erg informatief.’

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • omschrijven wat gezonde angst inhoudt en uit welke onderdelen dit is opgebouwd
 • beschrijven hoe gezonde angst zich ontwikkelt in de leeftijd van 0 tot 18 jaar
 • uitleggen wanneer gezonde angst overgaat in ongezonde angst en omschrijven wat ongezonde angst inhoudt
 • benoemen welke angststoornissen we vanuit de DSM-5 kennen en uitleggen wat deze inhouden
 • kenmerken van verschillende angststoornissen herkennen bij leerlingen op je school of in je klas
 • uitleggen hoe een teveel aan angst bij leerlingen kan ontstaan en welke genetische en omgevingsfactoren hieraan bijdragen
 • uitleggen hoe angst bij de leerlingen in stand gehouden wordt en welke factoren hier een belangrijke rol in spelen
 • de instandhoudende factoren van angst bij de leerlingen op school of in de klas beperken

Auteur

 • dr. Ellin Simon

  Dr. Ellin Simon heeft ontwikkelingspsychologie gestudeerd in Groningen en cognitieve neurowetenschappen in Utrecht. Ze promoveerde op een project over angstpreventie bij kinderen aan de Universiteit van Maastricht. Momenteel werkt ze als Universitair Docent Klinische Psychologie van de faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit. Zij richt zich in onderwijs en onderzoek op psychopathologie bij kinderen en adolescenten. Ze focust zich hierbij sterk op het vroegtijdig ingrijpen bij angstproblematiek bij kinderen en adolescenten. 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 145 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht