Oudergesprekken, haal eruit wat erin zit!

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 145 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

De meeste docenten kiezen voor hun vak omdat ze een wezenlijke bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van leerlingen, en niet omdat ze communiceren met ouders zo leuk vinden. Toch is het communiceren met de ouders van je leerlingen een essentieel onderdeel van je werk. De leerlingen ontwikkelen zich immers niet alleen op school. Om een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van leerlingen te geven in de schoolse uren, is het nodig dat je ook een beeld hebt van het leven van de leerlingen buiten school. Om hier een beeld van te vormen zijn ouders de eerst aangewezen informatiebron. Communiceren met ouders doe je om jouw werk op school te optimaliseren.

In deze cursus wordt de basis van oudercommunicatie besproken. Er wordt geïdentificeerd waar communicatie mis kan gaan, wat effectieve communicatiestrategieën zijn, en ook enkele bijzondere situaties komen aan bod. Zoals: hoe ga je om met een boze of ontevreden ouder? Hoe breng je slecht nieuws? Individuele oudergesprekken en groepsbijeenkomsten met ouders: welke doelen kun je stellen bij individuele oudergesprekken en groepsbijeenkomsten? Welke voorbereidingen kun je treffen om de samenkomsten met plezier te organiseren en prettig te laten verlopen? Je leert hoe een goede verstandhouding met ouders belangrijk is voor een optimaal leerklimaat voor de leerling.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • benoemen wat het belang van goede oudercommunicatie is voor jouw werk op school en de ontwikkeling van de leerlingen
 • beschrijven hoe je eigen school denkt over oudercommunicatie en toelichten welke middelen de school daarvoor inzet
 • een individueel oudergesprek  en groepsbijeenkomst voor ouders voorbereiden
 • een individueel oudergesprek en groepsbijeenkomst voor ouders organiseren
 • de basisstructuur voor een oudergesprek beschrijven en toepassen
 • regie nemen tijdens een gesprek met een ouder

Auteur

 • Gabrielle Bos

  Gabrielle Bos is sinds 2006 als trainer verbonden aan Parenticom en Partners. Parenticom is het trainingsbureau voor volwassencommunicatie in kinderopvang en onderwijs. Communiceren met ouders, teamontwikkeling en leidinggeven vormen het hart van het aanbod. Gabrielle voltooide, na ruime juridische werkervaring bij de overheid, een erkende trainersopleiding. Daarna volgde ze onder meer een opleiding ‘Oplossingsgericht werken met groepen’ bij het NOAM. Dit resulteerde in een trainersstijl die sterk uitgaat van wat deelnemers al in huis hebben, en daarvan uit bouwt aan meer of beter. Sinds 2016 is zij tevens Stafspecialist Klachten en Compliance bij Frion.
  Samen met Aggy Langedijk schreef Gabrielle het boek: Communiceren met ouders in het basisonderwijs.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 145 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht