Kindermishandeling: signaleren en handelen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 135 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Kindermishandeling is een moeilijk en gevoelig onderwerp. Het aanpakken van kindermishandeling begint bij het signaleren en bespreken van de signalen. Dit is echter geen eenvoudige opdracht. In deze cursus wordt er daarom aandacht besteed aan risicofactoren en -signalen, het bespreken van vermoedens van kindermishandeling met zowel de leerling als de ouders of verzorgers, en hoe te handelen door middel van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Deze cursus is geactualiseerd in januari 2019. Deze cursus behandelt dan ook de vernieuwde Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld.

Opmerkingen van docenten die deze cursus ook hebben gevolgd:

 • 'Persoonlijk denk ik dat deze cursus een aanvulling is voor iedereen die met de doelgroep werkt.'
 • 'Prima toepasbaar.'
 • Goed en duidelijk. Ik heb hier echt wat aan in mijn loopbaan.'

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • uitleggen wat wordt verstaan onder kindermishandeling
 • kindermishandeling en huiselijk geweld signaleren
 • de stappen van de interne meldcode en de afspraken op school volgen
 • de rollen van jou als docent, de zorgcoördinator en Veilig Thuis duiden
 • in gesprek gaan met leerlingen en hun ouders over vermoedens van kindermishandeling
 • technieken gebruiken om te praten met leerlingen over vermoedens van kindermishandeling
 • technieken gebruiken om te praten met ouders over vermoedens van kindermishandeling

Auteur

 • Esther Schmidt

  Esther is werkzaam als jeugdhulpverlener gespecialiseerd in kindermishandeling en huiselijk geweld en als professional bij Veilig Thuis. Om meer tools en kundigheid te verwerven, is zij Integratieve Kindertherapie gaan studeren aan de Academie voor Psychotherapie. Ze heeft daarmee haar kennis van de gezonde ontwikkeling, ontwikkelingsstoornissen en gesprekstechnieken met kinderen vergroot. Daarnaast is  Esther getraind in ‘motivational interviewing’ en het werken met ’Signs of Safety’ en past zij elementen toe binnen het werkveld en trainingen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 135 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht