Lesgeven over seksuele diversiteit

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 135 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Hoe ga je om met heftige of juist afstandelijke reacties van leerlingen rondom het thema seksuele diversiteit? Zonder voorbereiding vinden docenten het soms lastig om dit thema bespreekbaar te maken in de klas. Het is voor leerlingen en docenten soms een sensitief onderwerp. Door een aantal bevolkingsgroepen wordt het als controversieel, en door een kleine minderheid zelfs als immoreel gezien. In deze cursus wordt ingegaan op welke soort reacties je van leerlingen kunt krijgen op het gebied van seksuele diversiteit, waar die reacties vandaan komen en wat je ermee kunt doen in de klas en in de school.

Opmerkingen van docenten die deze cursus ook hebben gevolgd:

 • ‘De cursus gaf goed aan op welke manieren er over deze onderwerpen gesproken kan worden. Een verfrissende blik en goed onderbouwd.’
 • ‘Zeer informatief en goed toepasbaar. De documentaire waarmee de cursus begint stimuleert de intrinsieke motivatie.’

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • inschatten met welke vragen rondom seksuele diversiteit de leerlingen zitten en op basis hiervan hun leerbehoeften inzichtelijk maken
 • middels de genderbread person de verschillende begrippen rondom seksuele diversiteit met de leerlingen bespreken
 • herkennen waar de (voor)oordelen van leerlingen rondom het thema seksuele diversiteit zitten
 • sociale uitsluiting of andere vormen van sociale afstand in de klas en in de school minimaliseren
 • doordacht reageren op directe en openlijk emotionele reacties van leerlingen, en op afstandelijke en onderkoelde reacties
 • een les over seksuele diversiteit beter vormgeven
 • het thema seksuele diversiteit en de bijbehorende attitude- en gedragsverandering inbedden in een doorlopende leerlijn

Auteur

 • Peter Dankmeijer

  Peter Dankmeijer (1957) is opgeleid als docent, maar werkt momenteel als senior adviseur over seksuele diversiteit in het onderwijs. Hij is directeur van EduDivers, het kenniscentrum onderwijs en seksuele diversiteit. EduDivers ontwikkelt materiaal en pilotprojecten, adviseert overheden, scholen en belangenorganisaties en traint docenten en voorlichters (www.edudivers.nl). Daarnaast is hij directeur van het internationale netwerk van voorlichters en trainers over seksuele diversiteit, de Global Alliance for LGBT Education.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 135 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Reviewer

 • Brenda Stoffele MA

  Brenda Stoffele is in 2009 afgestudeerd aan het conservatorium in Zwolle. Ze heeft een paar jaar gewerkt als docent muziek in het Westen van het land. Vervolgens heeft ze in Den Haag bij een digitale uitgeverij gewerkt en scholen geholpen met het implementeren van ICT beleid. Daarna is ze als afdelingsleider havo-vwo aan de slag gegaan op het Edith Stein College in Den Haag en daar 8 jaar werkzaam geweest. Inmiddels heeft ze de master educational leadership afgerond. Ze is werkzaam geweest als conrector op het Lyceum Ypenburg en is nu werkzaam als conrector op dalton Voorburg. Haar motto is: samen het onderwijs zo vormgeven dat de brug tussen thuis en de maatschappij zo klein mogelijk wordt. Op naar een leven lang leren!