Aandacht voor taal in de beroepsgerichte vakken van het vmbo

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor .
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Leerlingen ontwikkelen hun taalvaardigheid bij het vak Nederlands. Maar is dat wel genoeg? In de beroepsgerichte vaklessen zal de docent ook taal gebruiken die nieuw is voor de leerlingen. Bovendien komen leerlingen woorden tegen in leerteksten die ze nog niet kennen. Daarom zullen de leerlingen tegelijk met de vakinhoud hun Nederlands moeten ontwikkelen. Dit gaat niet zomaar. Een docent moet zich daar bewust van zijn en in zijn of haar vaklessen ook aandacht besteden aan taal. Onderwijs waarbij taal- en vakonderwijs geïntegreerd worden noem je taalgericht vakonderwijs.

Deze cursus staat vanaf 26 juli 2024 niet meer online. 

Leerdoelen

Na deze cursus weet je wat taalgericht vakonderwijs is, ken je het belang ervan en kun je deze didactiek toepassen in je vaklessen.

Na afloop van deze cursus:

 • weet je wat het Referentiekader Taal inhoudt en welke eisen gesteld worden aan het taalniveau van een vmbo-leerling
 • kun je een krachtige leeromgeving scheppen met contextrijk onderwijs, interactie en taalsteun
 • kun je werkvormen en technieken die de vaktaalontwikkeling van leerlingen stimuleren toepassen in de lespraktijk
 • ken je de verschillen tussen DAT en CAT en kun je de overgang van DAT naar CAT ondersteunen
 • kun je met je kennis over het belang van feedback op taal adequaat reageren op je leerlingen

Auteur

 • Martijn Baalman

  Martijn Baalman is taalwetenschapper, leermiddelenontwikkelaar en NT2-docent. Ze werkte als docent Nederlands en NT2 in de volwasseneneducatie en op het mbo. Sinds 2012 heeft ze haar eigen bedrijf, MR-taal. Ze werkt als auteur en leermiddelenontwikkelaar voor diverse projecten. Zo heeft ze als auteur onder andere meegewerkt aan Spreektaal, Taalblokken en Succes! Ook is ze als redacteur betrokken bij verschillende lesmethodes voor het mbo. In 2016 is het boek Actief met Taal in de zaakvakken verschenen. Martijn is een van de auteurs van dit boek.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor .
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht