Jongens en meisjes - omgaan met verschillen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 135 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Om optimaal verbinding te maken met je leerlingen, moet je ze begrijpen. Niet alleen de werking en groei van het brein zijn daarbij belangrijk, maar ook de maatschappij waarin ze opgroeien. Jongens zijn geen meisjes en andersom, maar ze zitten wel samen in de klas. Hoe ga je daar als school en als docent goed mee om?
In deze cursus gaan we dieper in op dit specifieke onderwerp. Hoe sluit je meer aan op leerlingen met een jongensachtige of meisjesachtige manier van leren? Is samenwerken belangrijker dan competitie? Hoe ga je om met die druk bewegende jongens, die eigenlijk normaal ‘jongensgedrag’ vertonen? Hoe zorg je dat complimenten aankomen bij de leerlingen? In deze cursus behandelen we welke pedagogische en didactische mogelijkheden er zijn om jongens én meisjes aan te spreken en we gebruiken deze kennis om te komen tot concrete handvatten voor in de praktijk.

Deze cursus loop af op 01-01-2024.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • de verschillen benoemen tussen de (gemiddelde) jongen en het (gemiddelde) meisje
 • beter inspelen op de behoeften van verschillende leerlingen (differentiëren)
 • je lessen zo inrichten dat zowel de ‘jongensachtige’ als de ‘meisjesachtige’ manier van leren aan bod komt
 • met een andere blik naar gedrag van leerlingen kijken, en het verschil in behoeften en gedrag tussen jongens en meisjes benoemen
 • in je eigen school en klas benoemen waar het goed gaat en waar dingen nog anders kunnen als het gaat om het omgaan met verschillen tussen jongens en meisjes

Auteur

 • Henno Oldenbeuving

  Henno Oldenbeuving is in het onderwijs werkzaam als docent en ontwikkelaar. Daarnaast werkt hij als trainer en adviseur bij bureau BEET. Hij wil mensen die werken met kinderen en jongeren, inspireren in hun werk. Het beste uit jongeren halen met een verwachtingsvolle houding voor henzelf en hun omgeving, is zijn missie. Hoe jongeren leren, hoe zij gemotiveerd blijven en hoe talentonwikkelig werkt is de basis van zijn werk. De laatste jaren heeft hij de focus gehad op de verschillen tussen tussen jongens en meisjes in het onderwijs.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 135 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht