Groepsprocessen: hoe zorg je voor een veilige groep?

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 135 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

De ontwikkeling van een veilig groepsklimaat schept de voorwaarden om effectief te kunnen leren. Je kunt een grote positieve invloed hebben op de ontwikkeling die een groep leerlingen daarbij doormaakt.

Elke groep ontwikkelt zich tot een groep met bepaalde gedragscodes met hieraan verbonden groepsnormen en waarden. Het zijn de ongeschreven regels waar je als lid van de groep aan moet voldoen om tot de groep te behoren.

In de groepsontwikkeling speel je als docent een belangrijke rol, evenals de mate waarin een docententeam effectieve afspraken maakt over de manier waarop de docentrol inhoud krijgt. Uiteindelijk geef je leiding aan de groep waar je les aan geeft en tijdens je les heb je dus rechtstreeks invloed op het groepsproces. 

Preview

Leerdoelen

Na afloop van de cursus kun je:

 • herkennen welke verschillende soorten groepen er zijn voor wat betreft onderlinge samenhang en taakgerichtheid
 • herkennen welke fases van groepsvorming een groep doorloopt
 • herkennen welke rollen verschillende leerlingen innemen in de groep en daarop effectief interveniëren
 • werken op basis van gedragscodes en afspraken daarover met je groep
 • reflecteren op je eigen plek en proces in de groep
 • gerichte interventies doen om een veilig en werkbaar groepsklimaat te creëren

Auteur

 • drs. Klaas Jan Terpstra

  Klaas Jan Terpstra is trainer-coach en oprichter van OsmoConsult. In die hoedanigheid verzorgt hij veel trainingen voor mentoren en docenten op het gebied van leerlingbegeleiding.

  Daarnaast is hij kernopleider en directeur van de tweejarige Registeropleiding Synergetisch Coachen. Hij heeft een lange ervaring in het onderwijs als docent scheikunde en ANW, leerlingbegeleider en lerarenopleider aan de Universiteit Leiden. Hij is zowel afgestudeerd in de fysische chemie als in de didactiek. Bovendien heeft hij de opleiding gestalt en systemisch werk afgerond en heeft hij ervaring met familie- en organisatie-opstellingen.

  In al zijn opleidingen, trainingen en coaching van teams staat het kunnen aangaan van verbinding met de ander centraal.

  Leren, ontwikkelen en groeien, gebeurt altijd in relaties tussen mensen. Zijn drijfveer is mensen in staat te stellen om hun eigen grond te vinden om vanaf daar verder te kunnen groeien.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 135 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht