Grip op gedrag: de relatie centraal

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 135 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Omgaan met lastig gedrag van leerlingen blijft voor iedereen binnen het onderwijs een uitdaging. Voor jong en oud, beginnend en ‘ouwe rot’, docent of onderwijsondersteuner. Hoe kunnen we in de dagelijkse omgang met elkaar, binnen en buiten de les, zelfstandig en verantwoordelijk gedrag oefenen? Hoe lossen we incidenten zo op dat de werkrelaties weer in orde zijn? Waar begrenzen we en waar geven we ruimte? Wat de een nodig heeft, hoeft niet voor een ander te gelden. Dat geldt voor de leerlingen, maar net zo goed ook voor docenten. Wat bij de een effect heeft, hoeft bij een ander niet te werken. Pasklare antwoorden zijn er niet. Wat wel helpt, is samen nadenken en met elkaar praten over gedrag. Deze cursus biedt je daarbij handvatten.

Preview

 

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • je leerlingen en hun gedrag te begrijpen vanuit de basisbehoeftes Relatie, Autonomie en Competentie
 • reflecteren op de interactie tussen jou en je leerlingen met relatie tot het ontstaan of in stand houden van pittig gedrag
 • de vier doelen van gedrag herkennen (aandacht, macht, wraak, onvermogen) en je handelen daarop afstemmen
 • beoordelen hoe omgevings- en kindfactoren het gedrag beïnvloeden
 • gedrag zo begrenzen dat het ook weer een groeimogelijkheid biedt

Auteur

 • drs. Peter van Loon

  Peter is jarenlang werkzaam geweest in verschillende functies in het onderwijs. Peter is onderwijspsycholoog en initiatiefnemer van Scholen van Morgen. Hij verzorgt binnen Rondom Baaz trainingen en workshops. Hij is medeontwikkelaar van de Baaz-map. Dat is een methode voor leerlingen in het Praktijkonderwijs, gericht op het trainen van de sociale vaardigheden.

 • drs. Marieke van Eldert

  Marieke heeft een ruime werkervaring opgebouwd in het voortgezet speciaal onderwijs cluster 4, vmbo-onderwijs en het praktijkonderwijs. Ook werkte ze lange tijd in de zorg, in een woonvorm voor jongeren met autisme. Marieke is GZ-psycholoog en onderwijsadviseur voor Rondom Baaz en expertiseteam Fritz.

  Ze is binnen Rondom Baaz medeontwikkelaar van de Cirkel van Ontwikkeling en de training (Be)Grip op Gedrag.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 135 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht