Coachen op competenties in het praktijkonderwijs

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 145 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Deze cursus gaat over het coachen op competenties in het praktijkonderwijs. Op veel scholen heeft de mentor de rol van coach. Coachen wordt gezien als een belangrijk middel in het leren van vaardigheden. Het belang van de mentor als coach is iets dat de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt. Scholen verschillen in de mate waarin deze rol expliciet gemaakt wordt en hoe het wordt gefaciliteerd. De maatschappij, waaronder werkgevers, doen in toenemende mate een beroep op allerlei vaardigheden en zelfkennis. Je kunt dan denken aan vaardigheden als verantwoordelijkheid nemen, samenwerken of het nemen van initiatief. Door deze vaardigheden te versterken bieden we onze leerlingen een beter fundament om zich te kunnen redden in de maatschappij. Het coachen op vaardigheden wordt door veel docenten als moeilijker ervaren dan het begeleiden van leerlingen op vakinhoud. Daarom gaat het in deze cursus om coachen op vaardigheden van leerlingen die horen bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • je rol als coach onderscheiden van die als docent
 • de basisbehoeften Autonomie, Relatie, Competentie als basis voor coaching herkennen
 • je gespreksvaardigheden afstemmen op je opbouw van je gesprek
 • een leerdoel in concreet gedrag omschrijven
 • aangeven op welke plek het leerdoel genoteerd wordt zodat het een structurele plek heeft in het leerproces

Auteur

 • drs. Peter van Loon

  Peter is jarenlang werkzaam geweest in verschillende functies in het onderwijs. Peter is onderwijspsycholoog en initiatiefnemer van Scholen van Morgen. Hij verzorgt binnen Rondom Baaz trainingen en workshops. Hij is medeontwikkelaar van de Baaz-map. Dat is een methode voor leerlingen in het Praktijkonderwijs, gericht op het trainen van de sociale vaardigheden.

 • drs. Marieke van Eldert

  Marieke heeft een ruime werkervaring opgebouwd in het voortgezet speciaal onderwijs cluster 4, vmbo-onderwijs en het praktijkonderwijs. Ook werkte ze lange tijd in de zorg, in een woonvorm voor jongeren met autisme. Marieke is GZ-psycholoog en onderwijsadviseur voor Rondom Baaz en expertiseteam Fritz.

  Ze is binnen Rondom Baaz medeontwikkelaar van de Cirkel van Ontwikkeling en de training (Be)Grip op Gedrag.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 145 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht