Feedback op leerlingteksten: effectief en ontwikkelingsgericht

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 135 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Deze cursus gaat over feedback als essentiële component van formatieve evaluatie; over het nut van effectieve, leerzame feedback op leerlingteksten in het voortgezet onderwijs. Het uitgangspunt is dat zowel docenten Nederlands als (andere) taal- en vakdocenten een rol spelen in het stimuleren en begeleiden van de schrijfvaardigheidsontwikkeling van de leerling. Deze cursus is dan ook bedoeld voor alle docenten in het voortgezet onderwijs die werken met schrijfopdrachten in hun lespraktijk. We richten ons in deze cursus op feedback die gericht is op de schrijfcomponent van schrijfopdrachten (niet op de inhoudelijke component). 

Preview

Leerdoelen

Na deze cursus kun je:

 • de kenmerken van ontwikkelingsgerichte, formatieve feedback op leerlingteksten benoemen
 • de voor- en nadelen van verschillende feedbackstrategieën en feedbackstijlen aangeven
 • aangeven op welke ontwikkelingsniveaus en tekstniveaus je je feedback kunt richten
 • de didactische en praktische mogelijkheden van verschillende feedbackvormen (mondelinge en schriftelijke feedback, peerfeedback en digitale feedbackinstrumenten) beschrijven
 • op basis van deze kennis effectief feedbackstrategieën inzetten in je lespraktijk, waarbij je een stijl en een vorm kiest die leerling motiveert en die zelfregulatie stimuleert

Auteur

 • dr. Jacqueline van Kruiningen

  Jacqueline van Kruiningen werkte 28 jaar als universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze onderwijs verzorgde bij de opleidingen Nederlandse Taal & Cultuur en Communicatie- & Informatiewetenschappen. Ze verrichtte onderzoek op het terrein van schriftelijke communicatie en schrijfdidactiek. Per september 2018 werkt ze als teamleider bij de tweedegraads lerarenopleidingen Nederlands en Fries aan de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Daarnaast werkt ze als zelfstandig trainer en onderwijsadviseur vanuit haar bureau Van Kruiningen Tekst&Training. 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 135 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Reviewer

 • Anna van Sas MA

  Anna van Sas heeft de bachelors Duitse taal & cultuur en Taalwetenschap en de master Duitslandstudies afgerond. Tijdens haar studie heeft zij een tijd in Berlijn gewoond en stage gelopen bij de Nederlandse Ambassade op de afdeling Pers- en Culturele Zaken. Ze heeft enkele jaren bij Uitgeverij Intertaal gewerkt als educatief adviseur en redacteur Duits. Daarna heeft zij het Onderwijstraineeship gedaan en hiermee o.a. haar eerstegraads bevoegdheid Duits behaald. Sinds 2014 geeft ze les op een middelbare school in Amsterdam. Naast haar werk als docent is ze freelance redacteur. Ook volgt ze op dit moment de opleiding tot proces-begeleider Lesson Study.