Cyberpesten herkennen en aanpakken

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 145 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Hoe komt het dat er veel informatie te vinden is over cyberpesten en het vaak toch lastig blijft signalen op te vangen, heldere regels op te stellen en met leerlingen en ouders in gesprek te gaan over cyberpesten? Een antwoord op die vraag kan deels gehaald worden uit het feit dat er geen eenduidig antwoord bestaat op wat cyberpesten precies is. In deze cursus leer je hoe je met leerlingen en ouders kunt afspreken wat je onder cyberpesten verstaat, hoe je signalen kunt herkennen en hoe je voor zowel leerlingen als ouders de stap kunt verkleinen om cyberpesten te melden en met elkaar in gesprek gaan.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • leerlingen middels concrete voorbeelden uitleggen wat cyberpesten is en wat de gevolgen kunnen zijn
 • met leerlingen in discussie gaan over wat wel en niet onder cyberpesten valt
 • risicofactoren benoemen die de kans op slachtoffer- of daderschap verhogen
 • de sociaalpsychologische processen benoemen die een rol spelen bij cyberpesten
 • samen met leerlingen regels opstellen wat te doen bij vermoedens van cyberpesten
 • leerlingen uitleggen waarom het zo moeilijk is slachtoffers van cyberpesten te helpen en samen op zoek gaan naar oplossingen hiervoor
 • voor leerlingen en ouders de drempel verlagen om cyberpesten te melden

Auteur

 • dr. Trijntje Völlink

  Dr. Trijntje Völlink heeft Gezondheidswetenschappen gestudeerd in Maastricht. Momenteel werkt ze als universitair docent bij de vakgroep Gezondheidspsychologie van de faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit. Zij heeft samen met collega’s gewerkt aan een onderzoekslijn over cyberpesten bij jongeren. Zij is daarbij betrokken bij Europese onderzoeksprojecten naar cyberpesten en heeft bijdrages geleverd aan internationale wetenschappelijke boeken en artikelen over cyberpesten. Haar speciale expertise ligt in het planmatig ontwikkelen van interventies en methodes in samenwerking met jongeren en met deskundigen uit praktijk.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 145 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht