Boos, brutaal en agressief gedrag

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 135 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Deze cursus gaat over sociaal storend gedrag van leerlingen. Brutaal, boos en agressief gedrag zijn voorbeelden van sociaal storend gedrag omdat ze het contact met andere personen verstoren. In de cursus leer je welke verschillende typen sociaal storend gedrag er zijn. Je leert dat dit gedrag in milde vorm en in ernstige vorm kan voorkomen. We bespreken hoe het gedrag ontstaat en hoe het in stand wordt gehouden. Inzicht hierin biedt aanknopingspunten voor hoe je met dit gedrag om kunt gaan, zodat het sociaal storende gedrag vermindert en leerlingen sociaal passend gedrag leren. 

De cursus is ontwikkeld in samenwerking met Christine Boersma. Zij specialiseerde zich in het toegankelijk maken van verschillende soorten teksten. Walter Matthys en Christine Boersma hebben twee boeken geschreven over kinderen met brutaal, boos en agressief gedrag. Eén voor ouders, en één voor leerkrachten.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • de ernst inschatten van verschillende typen sociaal storend gedrag
 • toelichten hoe sociaal storend gedrag ontstaat en in stand wordt gehouden, en hoe deze inzichten aanknopingspunten vormen voor het aanleren van sociaal passend gedrag
 • met sociaal storend gedrag binnen en buiten de klas omgaan en leerlingen toerusten met vaardigheden om ook buiten je aanwezigheid sociaal passend gedrag te vertonen
 • met ouders overleggen, samenwerken en hen waar nodig adviseren over het gedrag van de leerlingen

Auteur

 • prof. dr. Walter Matthys

  Prof. dr. Walter Matthys is emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, Educatie en Pedagogiek - Orthopedagogiek: Psychosociale Problemen. Hij was als kinder- en jeugdpsychiater 35 jaar werkzaam bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Hij heeft zich in zijn klinische werk en wetenschappelijk onderzoek gericht op gedragsproblemen en gedragsstoornissen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor OOP.
 • Ruim 135 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Reviewer

 • Brenda Stoffele MA

  Brenda Stoffele is in 2009 afgestudeerd aan het conservatorium in Zwolle. Ze heeft een paar jaar gewerkt als docent muziek in het Westen van het land. Vervolgens heeft ze in Den Haag bij een digitale uitgeverij gewerkt en scholen geholpen met het implementeren van ICT beleid. Daarna is ze als afdelingsleider havo-vwo aan de slag gegaan op het Edith Stein College in Den Haag en daar 8 jaar werkzaam geweest. Inmiddels heeft ze de master educational leadership afgerond. Ze is werkzaam geweest als conrector op het Lyceum Ypenburg en is nu werkzaam als conrector op dalton Voorburg. Haar motto is: samen het onderwijs zo vormgeven dat de brug tussen thuis en de maatschappij zo klein mogelijk wordt. Op naar een leven lang leren!