Rekenen in de middenbouw

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 200 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Bouw aan een sterke rekenbasis in de middenbouw!
In de middenbouw wordt er gewerkt aan een stevig rekenfundament. Deze kennis en vaardigheden hebben leerlingen nodig om naar de bovenbouw over te gaan. Als de basis niet goed is, kunnen er steeds moeilijker te compenseren rekenproblemen ontstaan. Welke materialen kun je dan inzetten? Welke strategieën zijn essentieel om te oefenen? En hoe werk je aan automatiseren, memoriseren en onderhouden van de basisbewerkingen?

In deze cursus leert Diana Gerritsen je wat leerlingen aan het einde van elke groep moeten beheersen, welke rekenproblemen veel voorkomen en hoe je jouw leerlingen kunt begeleiden. Verder legt Diana linkjes met automatiseren en memoriseren, verschillende onderwijsbehoeftes, rekenvragen en -spellen en andere leermiddelen.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • een goede rekenles opbouwen en essentiële strategieën aanleren in de middenbouw (groep 3, 4 en 5).
 • met didactische modellen zicht krijgen op de rekenleerlijnen in de middenbouw.
 • hiaten in de verschillende rekendomeinen bij je leerlingen voorkomen.
 • een veilig, ondersteunend en stimulerend leerklimaat voor alle rekenaars realiseren.

Auteur

 • Diana Gerritsen MD MSc

  Diana Gerritsen is onderwijsadviseur, leerkracht, coach, begeleider, spreker en momenteel lerarenopleider aan de Pabo Hogeschool Inholland. Daarnaast is ze vooral iemand die anderen enthousiast krijgt voor het vak rekenen-wiskunde.

  "Niets is mooier dan (aankomende) leerkrachten aan te moedigen om buiten de kaders te denken, ideeën uit te proberen in hun eigen lessen en te durven onderzoeken wat effectief rekenonderwijs inhoudt. Rekenen zit namelijk in alles om ons heen. Door theorie en praktijk met elkaar te verbinden, maken we samen elke rekenles een betekenisvolle rekenles. Ik ga niet voor goed onderwijs, maar voor excellent (reken)onderwijs."

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 200 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht