Stimuleer de taalontwikkeling met prentenboeken

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
  • Ruim 150 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Praktijkgericht

Hoe lees je voor aan kinderen die nauwelijks spreken of problemen ervaren bij abstract taalgebruik? Welke prentenboeken zijn geschikt? 

Alle genres prentenboeken voor het jonge kind komen in deze cursus aan bod. Aan de hand van een royale hoeveelheid prentenboeken kijk je met Colette Pelt naar de functies van verhalen. Prentenboeken zijn bij uitstek een middel om de taalontwikkeling bij kinderen te stimuleren. Naast het vergroten van de woordenschat kan het voorlezen van prentenboeken de emotionele, cognitieve en sociale inzichten vergroten. In deze cursus leer je welke prentenboeken geschikt zijn en met welke technieken je de taalontwikkeling stimuleert, zodat nieuwe kennis nog beter beklijft. Ook gaat de cursus dieper in op hoe je voorleest aan kinderen die nauwelijks spreken of problemen ervaren bij abstract taalgebruik. Hiervoor toont Colette prentenboeken die ingezet worden bij sensorische informatieverwerking.

Preview

Leerdoelen

Deze cursus wordt binnenkort aan het aanbod toegevoegd.

Auteur

  • Colette Pelt

    Colette Pelt heeft een onderwijskundige achtergrond en begon haar onderwijscarrière als leerkracht op diverse basisscholen. Later was ze docent aan de pabo van Avans Hogeschool in Breda. In 2014 behaalde ze haar master Jeugdliteratuur aan de Universiteit van Tilburg. Vanwege haar speciale belangstelling voor lezen aan kinderen in achterstandsposities heeft ze in 2015 PrentenboekenPlus opgericht. Deze organisatie bewerkt prentenboeken voor professionals die kinderen met een taalontwikkelingsstoornis begeleiden. De stichting ondersteunt lezen met boeken die een beroep doen op verschillende zintuigen en die daardoor bijzonder geschikt zijn voor kinderen met visuele, auditieve en communicatieve beperkingen. Ook werkt ze samen met uitgeverijen en geeft ze cursussen aan logopedisten. Naast deze werkzaamheden is Colette ook coördinator bij de VoorleesExpress.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
  • Ruim 150 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Praktijkgericht