Eetstoornissen: hoe herken je deze bij je leerlingen en wat te doen?

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 200 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht

Sinds de coronapandemie zijn er steeds meer kinderen die opgenomen worden met een eetstoornis. Dat gebeurt ook bij leerlingen uit groep 7 en groep 8. Een eetstoornis is vaak onzichtbaar, maar soms zijn er signalen. Denk aan superstreng lijnen of extreem veel sporten. Erover praten doe je niet snel. Iemand erop aanspreken ook niet. En dat is jammer, want een eetstoornis gaat niet vanzelf over. Als je het er wél over hebt, is er sneller hulp én is de kans groter dat iemand beter wordt.

Hoe weet je of een van je leerlingen een eetstoornis heeft? En hoe begin je dan een gesprek? Wat doe je bij vermoedens en wat zeg je tegen de ouders? In deze cursus gaan we in op het op tijd herkennen van een eetstoornis én hoe dit bespreekbaar te maken. Met praktische tips en tools, speciaal voor leerkrachten, vertrouwenspersonen en andere mensen uit het zorgteam.

Stichting Kiem zet zich in om de impact van eetstoornissen te minimaliseren door kennis te verspreiden onder naasten, scholen en professionals. Dit doen zij zodat (jonge) mensen die kampen met een eetstoornis en hun naasten weer vooruit kunnen.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kun je:

 • de verschillende eetstoornissen herkennen.
 • het type leerling dat gevoelig is voor eetstoornissen en triggers eerder identificeren.
 • een eetstoornis en mogelijke oorzaken beter begrijpen.
 •  (een vermoeden van een) eetstoornis bespreekbaar maken.
 •  inschatten welke verschillende fases leerlingen doormaken voor ze hulp zoeken.

Auteur

 • Daniëlle Gouman

  Daniëlle Gouman is docent basisonderwijs en studeerde af op de rol van de school bij vroegsignalering en preventie van eetstoornissen. Momenteel werkt ze als coördinator inhoudelijke programma’s bij Stichting Kiem waar ze verantwoordelijk is voor de inhoud van de ondersteuning en trainingen aan professionals, scholen en ouders. Haar passie voor het onderwerp is enorm, mede door haar persoonlijke ervaringen met eetstoornissen.

 • Charlotte Derksen

  Charlotte Derksen werkt als toegepast psycholoog en gezinsbehandelaar bij Karakter, een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met locaties in Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Daarnaast zet ze haar eigen ervaring met een eetstoornis in binnen haar werk en door het geven van trainingen via Stichting Kiem. Ze is een bevlogen professional die het belangrijk vindt om bij te dragen aan het vroegtijdig signaleren van deze ernstige ziekte.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor leraren.
 • Ruim 200 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Praktijkgericht